De nieuwe poel in de natuurtuin
De nieuwe poel in de natuurtuin Foto: Ton op den Buijs

Publiekswandeling Natuurtuin De Bimd

zondag 25 september 2022 8:30 tot 10:30

Publiekswandeling Natuurtuin De Bimd IVN Laarbeek

Op zondag 25 september staat er een publiekswandeling gepland in de Natuurtuin van De Bimd aan de Beekseweg 3, 5735 CB te Aarle-Rixtel. Gerrit Post neemt je mee naar de nieuwe landschapselementen in deze tuin. Onlangs hebben het Onze Lieve Vrouwe gilde en IVN Laarbeek daarover een nieuw samenwerkingsverband ondertekend. De nieuwe elementen betreffen de aanleg van een poel, de afvlakking van de oever van de Koude Maas en de aanleg van botanische hooilanden en struweel. Ook zijn er een keverdam en een ijsvogelwand in het project opgenomen. Verder is er een vlinder- en libellenroute, die alleen kan bestaan dankzij een ruime biodiversiteit aan planten en de aanwezigheid van water. Al enkele weken genieten diverse vogelsoorten, zoals puttertjes, merels en de roodborsttapuit van de zaden. Gerrit geeft grondig uitleg over deze ‘nieuwe natuur’. Een bijzondere wandeling die om 8.30 uur begint en ca. 2 uur duurt. Daarna is er gratis koffie of thee. Voor al het nodige onderhoud is een vrijwillige bijdrage natuurlijk welkom. Een prettige wandeling!

Locatie