Afbeelding
Foto: Ton op den Buijs

Publiekswandeling Stiphoutse bossen met IVN Laarbeek

zondag 10 december 2023 10:00 tot 12:00

Op zondag 10 december organiseert IVN Laarbeek een publiekswandeling door de Stiphoutse bossenin het grensgebied van de gemeente Laarbeek, daar waar de grenzen van Laarbeek, Helmond-Stiphout en Nuenen bij elkaar komen. De wandeling begint om 10.00 uur aan de Gerwenseweg te Stiphout (parkeerplaats bij bordje Witven ) en zal tot ongeveer 12.00 uur duren.

Dit gebied is vanouds een heidegebied, dat in de loop der tijd steeds meer bebost raakte. Vroeger was het vooral een productiebos van naaldhout. Ook werden enkele exotische soorten naaldbomen aangeplant. In het verleden kwamen er zo’n 29 soorten naaldbomen voor, uit alle delen van het Noordelijk halfrond. Daarover is in Nuenen ooit een boekje uitgegeven. Ook vindt men er soorten loofbomen, die men elders niet zo vaak ziet. Zo is er naast de algemene zomereik ook de veel zeldzamere wintereik te zien, en naast de ruwe berk ook de zachte berk.

De laatste jaren krijgt het bos een meer natuurlijk gezicht door de aanplant van inlandse bomen en struiken. Bijzonder is, dat de oude vennen die in het heidegebied lagen, er nog steeds zijn, zoals het Witven, het Wasven, het Kromven, het Kamerven en de Schapengracht. Elk ven heeft zijn eigen karakteristieke uiterlijk. Er zijn ook smeltwatergeulen uit de laatste ijstijd bij. Het venwater staat hier in contact met kalkhoudend water uit de ondergrond, waardoor er bijzondere plantensoorten groeien. 

Het grootste ven is het Kamerven, gelegen in een flink perceel heide. Hier kan men in de winter de klapekster als dwaalgast waarnemen en in de zomer de nachtzwaluw als broedvogel. Het bos is verder het thuisgebied van verschillende soorten roofvogels en spechten, maar ook andere vogels zoals de boomleeuwerik, de boompieper, de roodborsttapuit en de geelgors. Verder komen er tientallen reeën voor.

Onder leiding van enkele ervaren IVN-gidsen kan het een zeer boeiende wandeling worden in dit mooie grensgebied van Laarbeek.

0


Locatie