Ondernemerschap en samenwerking in Laarbeek

Algemeen Algemeen

Laarbeek - Onder deze titel is het initiatief genomen door drie ondernemersverenigingen in Laarbeek om te komen tot een Ondernemersfonds voor en door ondernemers en ondernemingen in Laarbeek.

ZLTO ,Centrummanagement en Parkmanagement Laarbeek hebben hierom de handen in een geslagen om de organisatiegraad en samenwerking in Laarbeek te versterken in een aantrekkelijke omgeving .

Ondernemer is iedereen die OZB betaalt in de categorie 'niet woningen'. Zowel eigenaar als gebruiker van zakelijk onroerend goed, privaat en publieke partijen gaan meedoen in het Ondernemersfonds. Een van de opgaven is om te werken aan een beter georganiseerde samenwerking met onderwijs, zorg, cultuur en verenigingen om cross-overs mogelijk te maken en de organisatiegraad te versterken.

De initiatiefnemers willen graag in gesprek met betrokkenen om het Ondernemersfonds en de kansen die het biedt te bespreken. Hiervoor worden uitgenodigd alle organisaties die niet direct vallen onder het regime van de initiatiefnemers. Ze denken hierbij aan de Zorgorganisaties, De Onderwijsinstellingen, De gezondheidscentra, Culturele instellingen en Verenigingen (Sport etc….) alle gevestigd in Laarbeek en die jaarlijks worden aangeslagen voor de WOZ.

Deze Interactieve informatiebijeenkomst, met daarbij een uitvoerige uiteenzetting van de werking van het Ondernemersfonds en de mogelijkheid om u daar van te laten profiteren, vindt plaats op woensdag 19 oktober om 17.30 uur bij het Commanderij College, Muzenlaan 2 te Beek en Donk.

Voorzitter van het bestuur van Commanderijcollege, mevrouw Carla Grootjen, is de gastvrouw. Gelet op het tijdstip heeft zij toegezegd te zullen zorgen voor belegde broodjes met koffie/thee. De initiatiefgroep hoopt op uw aanwezigheid 19 oktober.

!