Afbeelding

Laaggeletterdheid groot probleem in Laarbeek

Algemeen Algemeen

Beek en Donk- Eén op de negen mensen in Nederland is laaggeletterd. Omdat ook Laarbeek met dit probleem kampt, werd er donderdag 13 oktober in het Ontmoetingscentrum een symposium over dit onderwerp gehouden.

Vooroordelen
Als het gaat over laaggeletterdheid zijn er vaak twee vooroordelen die moeten worden weggenomen. Allereerst denken mensen hierbij vaak aan allochtonen (onder andere vluchtelingen) en mensen die kampen met een geestelijke handicap. Toch is dit helemaal niet het geval. Van de groep laaggeletterden is 65% autochtoon (dus van Nederlandse afkomst), meer vrouwen dan mannen. Dan wordt er vaak gedacht, dat laaggeletterden niet kunnen lezen en schrijven. Ook dat klopt niet; veel mensen hebben grote problemen met het invullen van formulieren, voorlezen aan de (klein)kinderen, een verjaardagskaart schrijven of de vertrektijden van een trein opzoeken. Vaak kunnen deze mensen wel lezen of schrijven, maar is het niveau te laag om goed mee te kunnen komen in de maatschappij.

Laarbeek
In Laarbeek is ruim 16% laaggeletterd. Daarmee zit onze gemeente ruim boven het landelijk gemiddelde van 12%. Een onderzoeksbureau heeft geconstateerd, dat er ook verschillen zijn tussen de kernen. Binnen Laarbeek komen in de kern Beek en Donk de meeste laaggeletterden voor. Daarna volgt Aarle-Rixtel en het beste scoren Lieshout en Mariahout. Het is dus belangrijk, dat er in onze gemeente aan wordt gewerkt deze mensen te helpen. Ondersteuningsorganisatie Cubiss helpt gemeenten, na het in kaart brengen van de inwoners met een probleem op dit gebied, een plan van aanpak op te stellen. Daarvoor waren in het Ontmoetingscentrum vertegenwoordigers aanwezig van veel instanties, die te maken hebben met de begeleiding van mensen. Rond de tafel zaten mensen uit de verpleging, de jeugdgezondheidszorg, de basisschool en bibliotheekmedewerkers, maar ook mensen van het maatschappelijk werk en de kinderopvang.

Ervaring
Om een goed beeld te krijgen van het probleem was Ria van Ras aanwezig. Zij vertelt haar eigen ervaringen met laaggeletterdheid. "Ik ben de laatste jaren over een hoge berg gegaan", vertelt ze. "Ik dacht dat ik de enige was met moeite met lezen en schrijven in heel Europa. Ik schaamde me ontzettend en verzon duizend-en-één smoesjes om niet te hoeven lezen. Zelfs mijn beste kennissen wisten niet dat ik moeite had met lezen en schrijven. Ik kon het wel een heel klein beetje, maar alles duurde veel te lang. Op een bepaald moment raakte ik mijn stem kwijt en de dokter gaf mij een stukje papier zodat ik kon opschrijven, wat ik mankeerde. Dokter, dacht ik, u weet niet wat u aan mij vraagt! Ik ben daarna noodgedwongen naar het ROC gegaan voor taallessen. Op die school zag ik dat er nog veel meer mensen waren met dit probleem. Ik ben begonnen aan de lessen en nu gaat er een wereld voor me open. Ik hoef niet meer steeds smoesjes te verzinnen en ben niet alleen boeken gaan lezen, maar nu zelfs een boek aan het schrijven."

Helpen?
De ervaringen van Ria van Ras staan niet op zichzelf. Er gaat veel energie zitten in het steeds op een andere manier verborgen houden van je probleem. De sociale contacten kunnen eronder lijden en je kunt niet op een volwaardige manier meedoen in de maatschappij. Ria vertelt dat ze zonder haar stemprobleem nooit uit zichzelf om hulp zou hebben gevraagd. Kent u iemand met problemen op dit gebied en wilt u helpen dan kan dit via telefoonnummer 0800-023 44 44. Daar kan informatie over de cursusmogelijkheden in de buurt worden verkregen.