Sportverenigingen, zoals ASV, zouden wellicht geen OZB-aanslag krijgen voor het ondernemersfonds
Sportverenigingen, zoals ASV, zouden wellicht geen OZB-aanslag krijgen voor het ondernemersfonds

College neemt raadsvoorstel Ondernemersfonds in heroverweging

Algemeen Gemeente

Laarbeek - Het college gaat het raadsvoorstel van het Ondernemersfonds in heroverweging nemen. Vanuit de achterban blijkt dat sportverenigingen niet content zijn met de voornemens van een ondernemersfonds. In de collegevergadering van dinsdagochtend is besloten om te heroverwegen of sportverenigingen ook een aanslag op hun OZB krijgen. Dit kan erin resulteren dat er een aangepast raadsvoorstel komt voor de raadsvergadering van donderdag 8 december, waarin er een besluit wordt genomen over het ondernemersfonds.

Ondernemersfonds
Het college is voornemens om per 1 januari een ondernemersfonds gerealiseerd te hebben in Laarbeek. Dit gebeurt in samenwerking met de partijen Centramanagement, Parkmanagement en ZLTO, afdeling Laarbeek. Het ondernemersfonds is voor iedereen die OZB betaalt in de categorie 'niet-woningen'. Zowel de eigenaar als de gebruiker van het pand betaalt. Het bedrag is €30,00 per €100.000,00 WOZ-waarde. Dit moet resulteren in een totaalbedrag van ruim €130.000,00 voor heel Laarbeek.

Sportverenigingen
Het bovenstaande houdt in dat ook sportverenigingen met eigen accommodaties, 29 in totaal in Laarbeek, hieraan bij moeten dragen. Voor de vier voetbalverenigingen gaat dit het meeste geld kosten, met bovenaan Sparta'25, die jaarlijks bijna €300,00 hieraan kwijt zou zijn. Drie verenigingen van eigen accomodaties zijn vrijgesteld, omdat het bedrag voor hen op minder dan €10,00 uitkwam. In totaal zouden de verenigingen goed zijn voor zo'n €1.500,00. Echter zijn de verenigingen niet blij met deze OZB-aanslag, omdat zij de meerwaarde hier niet van inzien.

Heroverweging
Het college wil naar haar achterban luisteren en neemt daarom het voorstel in heroverweging. Burgemeester Frank van der Meijden vertelt: "Wij vertrouwen op onze achterban en willen graag het contact met de verenigingen goed houden. Als blijkt dat zij niet achter dit plan staan en de meerwaarde niet inzien, moeten wij dat heroverwegen. Daarom gaan we dat doen. Dat kan erin resulteren dat ons raadsvoorstel voor de raadsvergadering van 8 december aangepast kan worden." Van der Meijden laat weten dat het sowieso de bedoeling is dat het ondernemersfonds per 1 januari 2017 van start gaat.