De drukbezocht bijeenkomst van 17 oktober.
De drukbezocht bijeenkomst van 17 oktober. Fotograaf: Marcel van de Kerkhof, Beek en Donk

Onderzoek huurinstroom sociale huurwoningen in Laarbeek

Algemeen Gemeente

Laarbeek - Dorpsplatform Aarle-Rixtel hield op 17 oktober een drukbezochte bijeenkomst met als thema 'Wonen in Aarle-Rixtel'. Meer dan 80 bezoekers van jong tot oud hebben mee kunnen praten over de huidige situatie en hoe de toekomst eruit moet zien. Een grote groep jongeren liet duidelijk blijken dat er iets gedaan moet worden aan de (on)mogelijkheid om een geschikte woning te vinden.

Jongeren kunnen in het algemeen geen beschikbare koopwoning betalen omdat de banken met hun verscherpte regels geen hypotheek willen verstrekken. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning mag de aanvrager niet meer verdienen dan €35.740,00. Een stel waarvan beide partners werken zit daar al vlug boven en komt dan niet in aanmerking. Om een sociale huurwoning te krijgen moeten gegadigden het Internet op en inloggen bij www.wooniezie.nl. Op deze site worden beschikbare sociale huurwoningen geplaatst waarop ingeschreven kan worden. Afhankelijk van de te volgen zoekmethode komt men dan in de lijst te staan voor de gewenste woning, maar dan heb je die nog niet.

Zo heeft het Dorpsplatform de beschikking over lijsten waarop vermeld staat welke woningen de laatste jaren verhuurd zijn, onder welke conditie en op welke plek de aanvrager dan komt te staan. Zo blijkt dat per woning tussen de 200 en 400 inschrijvers genoteerd worden waarvan uiteindelijk er maar één de woning kan betrekken. Ook al zijn niet alle inschrijvingen even serieus te nemen, toch laat het aantal zien dat er een grote behoefte is aan sociale huurwoningen. Het aantal jongeren tussen de 25 en 30 jaar dat een woning zoekt is zorgelijk. Een aantal jongeren die op de bijeenkomst van het Dorpsplatform zijn geweest hebben intussen hun bezorgdheid kunnen delen met de gemeente. Reeds langere tijd kreeg het Dorpsplatform signalen dat er steeds meer 'buitendorpse' mensen kwamen wonen die geen binding hebben met Aarle-Rixtel terwijl 'eigen' mensen uit Aarle-Rixtel moesten uitwijken naar Beek en Donk, Helmond of elders. Dorpsplatform Aarle-Rixtel werd de vraag gesteld 'Hoe komt dat nou?'

Intussen heeft het Dorpsplatform een onderzoek gestart naar de manier waarop met behulp van Wooniezie.nl beschikbare huurwoningen verdeeld worden. Oorspronkelijk werd Wooniezie.nl gestart in Helmond, later kwamen daar Someren en Asten bij. In 2015 is Woningstichting Laarbeek overgenomen door WoCom uit Someren en werden de wachttijden verhoogd met 2 jaar waarvoor gecompenseerd werd.

In 2016 is Eindhoven en omgeving aangesloten op Wooniezie. Hierdoor is de wachttijd toegenomen en bleek ook dat een woningzoekende uit Aarle-Rixtel zeker 30 plaatsen op de wachtlijst gezakt was. Dit kan nooit de bedoeling zijn en daarom heeft het Dorpsplatform WoCom uitgenodigd om in de vergadering van 17 oktober dit zoeksysteem nader toe te lichten. Daarbij bleek dat bij de toewijzing maar een beperkt aantal woningzoekenden uit eigen kern en gemeente een huurwoning heeft gekregen. Voldoende reden om met WoCom hierover in gesprek te gaan om te onderzoeken hoe de toedeling van sociale huurwoningen in 2015 en 2016 in werkelijkheid is verlopen en om de herkomst van de nieuwe huurders te kennen.

Als Dorpsplatform de resultaten van de vier kernen nader bekijkt, dan blijkt dat Mariahout daarin geen rol speelt, er zijn nauwelijks huurdersmutaties geweest. In de kernen Aarle-Rixtel en Beek en Donk blijkt circa 40% van de nieuwe huurders uit de eigen kern te komen. In Lieshout is dat een stuk minder, circa 11%, maar daarbij kan de vraag gesteld worden of er wel voldoende 'eigen' woningzoekenden waren die in Lieshout wilden huren. De meeste nieuwe huurders komen van buiten Laarbeek, Aarle-Rixtel 57%, Beek en Donk 35% en Lieshout 70% Hierin zijn ook de nieuwe Nederlanders opgenomen die een verblijfsvergunning hebben gekregen.

Alles overziend tracht het Dorpsplatform WoCom ertoe te bewegen om het woningzoeksysteem Wooniezie.nl op te splitsen in minimaal twee los van elkaar werkende zoek-sites (Helmond e.o. en Eindhoven e.o.) om zo de huurdersmigratie terug te brengen naar de omgeving waarin woningzoekenden graag willen blijven wonen. WoCom heeft naar aanleiding van de bijeenkomst van het Dorpsplatform en de daaropvolgende besprekingen de ontstane situatie onderkend en heeft toegezegd dat ze in 2017 de gevolgen van het grote werkgebied van Wooniezie.nl nader zal analyseren. Het Dorpsplatform Aarle-Rixtel kijkt met belangstelling uit naar deze analyses en houdt de ontwikkelingen met Wooniezie.nl nauw in de gaten.

Intussen heeft het Dorpsplatform de resultaten van Wooniezie besproken met de gemeente en tevens hun voorstel voor opsplitsing van Wooniezie aan de gemeente voorgelegd. Verder heeft het Dorpsplatform het gebrek aan goede bouwlocaties besproken met de gemeente, dit onderwerp trok zeer de aandacht op de bijeenkomst van 17 oktober. Hier komen ze in januari op terug.

Kijk voor meer informatie over Dorpsplatform Aarle-Rixtel op www.dorpsplatform.nl.