Nieuwe organisatie Peelgemeenten 1 januari 2017 van start

Algemeen Gemeente

Laarbeek - De gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren werken vanaf 1 januari 2017 samen op het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Bijzondere Bijstand, Minimabeleid en Schulddienstverlening. Zij hebben hiervoor de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Peelgemeenten ingesteld. Met de ondertekening van deze regeling is de samenwerking binnen de nieuwe organisatie Peelgemeenten een feit.

Vanaf 1 januari 2017 kunnen de inwoners van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren weer in hun eigen gemeente terecht voor zorgvragen. Zij hoeven dan niet meer naar Peel 6.1 in Helmond.

Organisatie op de achtergrond
In de vijf gemeenten zijn vanaf 1 januari 2017 lokale 'gebiedsteams' actief, die bestaan onder andere uit consulenten, jeugd- en gezinswerkers en opvoedondersteuners. Bij hen kunnen inwoners terecht met hun zorgvragen. Door het samenvoegen van de verschillende disciplines in het gebiedsteam, kunnen de vragen en problemen integraal worden benaderd en in een zo vroeg mogelijk stadium van een oplossing worden voorzien. Met deze werkwijze wordt gestart per 1 januari en dit zal zeker niet altijd direct vlekkeloos verlopen. Het jaar 2017 wordt ook gebruikt om de werkwijze verder door te ontwikkelen en te verbeteren.

Inwoners hebben in principe geen direct contact met de organisatie Peelgemeenten. De GR Peelgemeenten werkt op de achtergrond en ondersteunt de lokale gebiedsteams. Zo regelen zij voor de vijf gemeenten de (financiële) administratie, de feitelijke levering van diensten en voorzieningen, beleidsontwikkeling, inkoop, kwaliteitsbeheer en andere uitvoeringstaken. Deze taken worden geregeld vanuit het gemeentehuis in Deurne.

Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten
De GR Peelgemeenten kent een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en een Adviescommissie. Iedere gemeente is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit drie leden van verschillende gemeenten. De voorzitter van zowel het Algemeen als het Dagelijks Bestuur is Hilko Mak, burgemeester van Deurne. In de adviescommissie participeren alle wethouders sociaal domein van de vijf gemeenten. De (ambtelijke) leiding van de GR Peelgemeenten is belegd bij de directeur. De komende periode zal Harry Woltring tijdelijk deze rol vervullen. Harry Woltring was ook projectleider van de samenwerking Peelgemeenten.

Contactgegevens lokaal gebiedsteam
Inwoners van Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren worden door hun eigen gemeente geïnformeerd over het 'gebiedsteam' in hun eigen gemeente en de nieuwe contactgegevens.