Het bestuur van het Ondernemersfonds met de Raad van Advies. Vlnr. Achterste rij: Niels Rutten, Mark Lommen, Paul Sneijers, Arjan van Vugt. Middelste rij: Rianne Hens, Martijn van den Boogaard, Ties van Oorsouw. Voorste rij: Frank van Asten, Maarten Rooijakkers en Joop Spek. Op de foto ontbreken Tanja van de Ven en Carla Grootjen
Het bestuur van het Ondernemersfonds met de Raad van Advies. Vlnr. Achterste rij: Niels Rutten, Mark Lommen, Paul Sneijers, Arjan van Vugt. Middelste rij: Rianne Hens, Martijn van den Boogaard, Ties van Oorsouw. Voorste rij: Frank van Asten, Maarten Rooijakkers en Joop Spek. Op de foto ontbreken Tanja van de Ven en Carla Grootjen Foto: Liesbeth van Boxtel

Ondernemersfonds installeert officieel Raad van Advies

Algemeen Algemeen

Laarbeek – "Je communiceert nooit voldoende." Dat is althans de mening van Maarten Rooijakkers die op 23 februari van dit jaar officieel tot voorzitter van het ondernemersfonds Laarbeek werd benoemd. Hij stelt zich graag even voor en wil tegelijkertijd even inzoomen op de huidige stand van zaken.

Maarten, hoe ben je bij het ondernemersfonds terechtgekomen en wat heeft je doen besluiten het voorzitterschap te aanvaarden?
"Het bestuur van de ZLTO heeft mij als ZLTO-lid benaderd en gevraagd of ik interesse had om de voorzittersrol te gaan vervullen. Het ondernemersfonds maakt het mogelijk om collectief in projecten voor en door ondernemers te investeren en dat spreekt me aan. Je kunt wel collectief willen samenwerken maar daarvoor moet je wel een geschikt instrument in handen hebben. Als je ondernemers vanuit het niets verplicht een bijdrage te leveren, dan zijn ze weg. Door een collectieve opslag op de OZB in te voeren, is het ondernemersfonds naar mijn idee een prima middel om ondernemers te stimuleren samen te werken en samen na te denken over de toekomst. Daar zet ik me graag voor in."

Heb je bestuurservaring?
Rooijakkers vervolgt: "Behalve dat ik in de Laarbeekse politiek actief ben geweest voor het CDA, heb ik ook deel uitgemaakt van het hoofdbestuur van de ZLTO. Ik heb gezien hoe samenwerken werkt en hoe je door goed samen te werken partijen kunt enthousiasmeren en verbinden. Dat is wat ik als voorzitter ook graag wil doen."

Hoe staat het met de kritiek op het ondernemersfonds?
"Ik moet je eerlijk bekennen dat ik zelf weinig negatieve reacties heb gehoord. Er heeft wel een goed gesprek plaatsgevonden met enkele bezwaarmakers en de kou is uit de lucht. Het onbegrip en de onwetendheid is weggehaald, wat niet wil zeggen dat er geen principiële bezwaren blijven bestaan maar dat mag. Aan ons de taak om betrokkenen goed te (blijven) informeren", aldus de voorzitter.

Afgelopen week is Raad van Advies geïnstalleerd. Wat is de rol van deze raad?
"De taak van de Raad van Advies is het bestuur van het ondernemersfonds gevraagd én ongevraagd van advies dienen. De leden van de Raad van Advies hebben verschillende achterbannen, bijvoorbeeld op het gebied van sport, onderwijs en ondernemersgroepen. Samen met de Raad van Advies toetst het bestuur van het ondernemersfonds of een ingediend project voldoet aan de randvoorwaarden. We keuren als bestuur projecten niet goed of af."

Hoe kun je een project indienen Maarten?
Maarten: "Projecten worden rechtstreeks bij het ondernemersfonds ingediend. Het ondernemersfonds wordt gevormd door drie clusterorganisaties: Stichting Centramanagement Laarbeek, Stichting Parkmanagement en ZLTO. De projecten worden beoordeeld door de eigen clusterorganisaties. Het bestuur van het ondernemersfonds toetst enkel of projecten aan de voorwaarden voldoen. Alleen projecten die grensoverschrijdend zijn (zgn. 'cross-overs') worden door het bestuur van het ondernemersfonds beoordeeld. Het geld dat per cluster wordt opgehaald voor het ondernemersfonds is ook voor die branche bestemd, oftewel het geld is gelabeld per cluster en er kan geen aanspraak op worden gemaakt door gemeente en inwoners. Ondernemers die gezamenlijk een plan willen indienen, dienen hun plan dan ook in te dienen bij de eigen clusterorganisatie. Het is daarom aan te bevelen lid te zijn van een brancheorganisatie. Ik zou elke ondernemer die nog geen lid is willen oproepen lid te worden. Behalve belangenbehartiging en het gezamenlijk investeren in projecten is kennisuitwisseling namelijk ook een belangrijke meerwaarde die lidmaatschap oplevert."

Tot slot Maarten; hoe zie je de toekomst van het ondernemersfonds?
"Als voorzitter roep ik ondernemers op zich te verenigen en nieuwe ideeën op het gebied van duurzaamheid, veiligheid, onderhoud of communicatie aan te dragen die uiteindelijk een groter geheel dienen. Het draagvlak is er! Samen met mijn medebestuursleden en de Raad van Advies zet ik me vrijwillig en met veel enthousiasme in om deze ideeën daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen. We zullen dit doen door zoveel mogelijk te communiceren en transparant te zijn, ook wanneer een project niet doorgaat, communiceren doe je namelijk nooit voldoende…"