Logo mooilaarbeek.nl
Vlnr: Paul van de Walle, Ans van de Kerkhof en Harry Fransen   | Fotonummer: 42b136
Vlnr: Paul van de Walle, Ans van de Kerkhof en Harry Fransen (Foto: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk))
Gemeente

Dorpsraad Beek en Donk wil schakel zijn tussen inwoners en gemeente

Beek en Donk – Op een zonnig terras in de Muziektuin in Beek en Donk is het dagelijks bestuur van de dorpsraad het met elkaar eens; deze mooie plek is hét voorbeeld van een project dat door toedoen van de dorpsraad vorm heeft gekregen. Sterker nog; hiermee is alles begonnen! Kersverse voorzitster Ans van de Kerkhof, secretaris Harry Fransen en penningmeester Paul van de Walle vinden het belangrijk dat het bestaan en het werk dat de dorpsraad verricht bij alle inwoners van Beek en Donk bekend is.

Ontstaan
Het is nog maar kortgeleden dat voorzitter Wies Rooyakkers het voorzitterschap heeft overgedragen aan Ans van de Kerkhof. "Wies is de dorpsraad gestart in 2010", vertelt Ans. "Hij vond dat de Muziektuin een opknapbeurt nodig had, zodat het een plek zou worden waar inwoners naartoe getrokken worden. Wies regelde dat er vanuit de zogenaamde IDOP-gelden (Integrale Dorpsontwikkelingsplannen) een budget beschikbaar werd gesteld en zie hier voor ons het prachtige resultaat. Maar er is nog veel meer."

Wie is de dorpsraad en wat doen ze precies?
De dorpsraad bestaat uit 10 personen en kent een compleet dagelijks bestuur. De raad wordt bijgestaan door de dorpsondersteuner. De dorpsraad ontvangt geldelijke ondersteuning van de gemeente. "Wij zijn de ogen en oren van het dorp", legt Harry uit. "Inwoners kunnen met al hun vragen of ideeën bij ons terecht. We geven advies en ondersteunen en faciliteren daar waar mogelijk goede ideeën die de leefomgeving vergroten. De gemeente financiert ons ten algemenen nutte en (vaak) eenmalig. We willen de schakel zijn tussen inwoners en de gemeente." Paul vult aan: "Inmiddels hebben we al zo'n zestig projecten gefinancierd en er zijn nog steeds mogelijkheden om nieuwe projecten te faciliteren. Een mooi voorbeeld van projecten die (mede) dankzij de dorpsraad tot stand zijn gekomen, zijn het buurtbusproject, de supersociaal bus, het invoeren van de gezamenlijke collecte, de AED-voorziening (ook in het buitengebied) en uiteraard de muziektuinconcerten. Maar ook kleine zaken kunnen worden aangevraagd. Alle ideeën die bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid zijn welkom bij ons. Vaak zie je dat inwoners nadat een project gerealiseerd is, niet langer in beeld blijven. Het zou leuk zijn wanneer burgers die iets aandragen, ook betrokken blijven bij het project."

Verbinding leggen
Paul vervolgt: "Ook een grensoverschrijdend idee is welkom. We werken nauw samen met de andere dorpsraden van Laarbeek. We hebben alle hetzelfde streven: de koppeling tussen gemeente en inwoners versoepelen en partijen verbinden. De samenwerking met de gemeente gaat goed. Mocht er bijvoorbeeld een onderwerp voor de gemeente blijven hangen bij de inwoners; wij als dorpsraad zijn dan het eerste aanspreekpunt en leggen de verbinding met de gemeente. Mensen moeten ons weten te vinden."

Bekendheid
"Het is belangrijk dat inwoners weten van ons bestaan", gaat Ans verder. "Wij zijn onafhankelijk en heel laagdrempelig. Om onze bekendheid te vergroten, hebben we ons gepresenteerd bij alle buurtverenigingen in Beek en Donk en op Koningsdag. Afgelopen voorjaar hebben we voor het eerst het Lagerhuisdebat georganiseerd; een doeltreffende manier om burgers en vertegenwoordigers van het dagelijks bestuur van de gemeente met elkaar in gesprek te laten gaan over zaken die spelen in het dorp. Alhoewel de avond niet extreem drukbezocht was, komt er zeker een herhaling."

Vertegenwoordiging in de WMO-raad
Harry: "Een belangrijke taak van de dorpsraad is ook de vertegenwoordiging in de WMO-raad. Dorpsraad Beek en Donk is met twee leden vertegenwoordigd in de WMO-raad. Hierdoor zijn we heel betrokken bij welzijn en zorg. We zien toe op de uitvoering van de WMO-wetgeving in de gemeente Laarbeek. We adviseren de gemeente gevraagd en ongevraagd, signaleren en evalueren de zorg. Eens per maand komt de WMO-raad bij elkaar. Inwoners kunnen met al hun vragen over de uitvoering van de WMO terecht bij ons."

Nieuwe voorzitster
Sinds kort staat de dorpsraad onder de bezielende leiding van Ans van de Kerkhof. "Mijn voorzitterschap zal anders zijn dan dat van Wies", lacht ze. "Ik heb een fulltimebaan en ben als vrijwilligster op vele vlakken actief. Ik ontkom er daarom niet aan om meer te delegeren. Maar we doen het met elkaar en niet alleen en er is heel veel kwaliteit aanwezig binnen de dorpsraad. Toch zijn we ook altijd op zoek naar nieuwe, gedreven mensen dus wie dit leest en interesse heeft, nodig ik van harte uit met ons contact op te nemen!"

Voor alle informatie over de dorpsraad: www.dorpsraad-beekendonk.nl.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>