Logo mooilaarbeek.nl
Gemeente

Controleactie Peelland Interventie Team in regio

Peelland - Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft op woensdag 25 oktober een controleactie gehouden in de gemeenten Deurne, Helmond, Laarbeek en Someren. Bij deze controleactie zijn diverse zaken geconstateerd die niet in orde zijn. Tegen een aantal zaken is direct opgetreden, naar andere zaken vindt nader onderzoek plaats en worden indien nodig passende maatregelen genomen.

Resultaten controles in de gemeente Deurne
In de gemeente Deurne zijn door PIT drie locaties bezocht. Op de eerste locatie werd asbest aangetroffen. Ook was het terrein qua netheid niet op orde. Er is mogelijk sprake van strijdigheid met het bestemmingsplan. Er vindt verder onderzoek plaats en de eigenaar wordt aangeschreven dat hij zaken op orde moet brengen.

Op de tweede locatie in Deurne bleken in een aanwezige loods mensen te wonen. Dit is niet toegestaan. Er werden vrachtwagens gedemonteerd voor export. Dit is in strijd met het bestemmingsplan. Er zijn diverse milieuovertredingen vastgesteld. Zo waren vloeistoffen niet deugdelijk opgeslagen en lekten er vloeistoffen in de bodem. Elektriciteitsmeters bleken niet in orde en waren op een gevaarlijke manier aangebracht. Netbeheerder Enexis heeft deze meters direct vervangen. In de loods lagen grote hoeveelheden levensmiddelen opgeslagen, die waarschijnlijk zijn geïmporteerd vanuit het buitenland. De voedselveiligheid bleek niet op orde. De NVWA maakt een boeterapport op. Verder vindt er nader onderzoek plaats naar mogelijk niet betaalde accijnzen.

Op de derde locatie in Deurne werden kamers verhuurd aan arbeidsmigranten uit verschillende landen. Deze personen stonden niet op dit adres ingeschreven. Op het perceel staan drie wooneenheden. Dit is in strijd met het bestemmingsplan en hiervoor is geen vergunning verleend. Naar deze situatie wordt nader onderzoek gedaan. Op de locatie was ook een bedrijf gevestigd, waarvoor geen milieumelding is gedaan.

Resultaten controles in de gemeente Helmond
In de gemeente Helmond heeft PIT een controle uitgevoerd op twee locaties. Op het eerste adres lag asbest op het terrein. Dit moet deugdelijk worden opgeruimd. Ook bleek dat de eigenaar gemeentegrond in bezit heeft genomen. Verder was het terrein qua netheid niet op orde. Er vindt verder onderzoek plaats en de eigenaar wordt aangeschreven.

Op een tweede locatie in Helmond constateerde PIT dat het terrein mogelijk wordt gebruikt voor recreatie. Er is hiermee mogelijk sprake van strijdigheid met het bestemmingsplan. Dit wordt verder onderzocht.

Resultaten controles in de gemeente Laarbeek
In de gemeente Laarbeek zijn ook twee locaties gecontroleerd. Bij de eerste stonden zeven personen ingeschreven, maar drie hiervan bleken er feitelijk niet meer te wonen. Ook is de aangebouwde schuur constructief onveilig. Verder onderzoek volgt.

Bij de tweede locatie trof het PIT een grootschalige opslag aan. Er wordt afval ingezameld zonder vergunning. Het terrein bleek qua netheid niet in orde. De Omgevingsdienst constateerde diverse milieuovertredingen, onder andere gasflessen die niet goed zijn opgeslagen en geen vergunning voor afvalscheiding. De eigenaar wordt aangeschreven en kan een hercontrole verwachten.

Resultaten controle in de gemeente Someren
Ook in de gemeente Someren kwam het Peelland Interventie Team in actie, op één locatie. Hier lag veel rotzooi in de woning, was de tuin overwoekerd en werd asbest aangetroffen. Objecten op het perceel bleken constructief niet in orde, ze staan op instorten. Ook bleek dat de woning niet is aangesloten op de riolering. Verder onderzoek volgt en de eigenaar wordt aangeschreven dat hij zaken in orde moet brengen.

Integrale controle
Bij de controleactie waren de volgende organisaties betrokken: politie, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (brandweer), Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), NVWA, Vreemdelingenpolitie (AVIM), Senzer, Defensie, de gemeenten Deurne, Helmond, Laarbeek en Someren en netbeheerder Enexis.

PIT
Het Peelland Interventie Team (PIT) is een interventieteam onder de regie van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren waarbij de aansturing op één centraal punt ligt. Het PIT voert acties uit bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving BRP (Basisregistratie Personen), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtreding van wet- en regelgeving. Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om te komen tot duurzame oplossingen.

Informatie en tips
Inwoners kunnen overlastsituaties en verdachte situaties doorgeven aan het Peelland Interventie Team. Dit kan anoniem per telefoonnummer 0492-587309 of per e-mail info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>