Logo mooilaarbeek.nl
Gemeente

Gemeente Laarbeek kiest voor Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Laarbeek – Vanaf volgend jaar gaat Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) namens de gemeente Laarbeek de lokale belastingen heffen en invorderen en per 2018 de hoogte van de WOZ-waarden vaststellen voor alle onroerende zaken. Dit heeft het college van B&W besloten op 24 oktober.

Wat verandert er voor inwoners van Laarbeek?
Per 1 januari 2018 hebben inwoners en bedrijven van de gemeente voortaan voor de lokale belastingen nog maar met één organisatie te maken: BSOB. BSOB verstuurt met ingang van volgend jaar één gecombineerd aanslagbiljet voor de waterschaps- en gemeentelijke belastingen naar inwoners en bedrijven van de gemeente Laarbeek. Via het digitaal loket op de website www.bs-ob.nl kan iedereen zijn waterschaps- of gemeentelijke belastingzaken regelen. Bijvoorbeeld betalingen bekijken, automatische incasso regelen, kwijtschelding aanvragen of het WOZtaxatieverslag inzien. De betaaltermijn voor de automatische incasso kan voor sommige inwoners en bedrijven veranderen. Daarnaast ontvangen inwoners en bedrijven geen herinneringsbrief meer, maar direct een aanmaning.

Wat verandert er niet?
BSOB is een uitvoerende organisatie en bepaalt niet de hoogte van de belastingtarieven, de verordeningen en de kwijtscheldingsnormen. Daar blijft de gemeente zelf verantwoordelijk voor. Alle belastingopbrengsten gaan uiteraard ook naar de gemeente zelf. De toetreding heeft geen gevolgen voor de werkgelegenheid.

Waarom sluit gemeente Laarbeek aan bij BSOB?
Voor de gemeente Laarbeek en de andere deelnemende gemeenten levert de samenwerking voordelen op. Er is één organisatie voor inwoners en bedrijven waar ze terecht kunnen met vragen op het gebied van gemeentelijke belastingen, waterschapsbelastingen en de WOZ. Ook is het voeren van één administratie en het werken met één belastingsysteem efficiënter.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>