Logo mooilaarbeek.nl
De campagne van Mabib is herkenbaar aan enkele roze koeien in het buitengebied van Laarbeek   | Fotonummer: 24e14a
De campagne van Mabib is herkenbaar aan enkele roze koeien in het buitengebied van Laarbeek
Gemeente

Aanleg glasvezel buitengebied allerminst zeker

Redacteur: Mariëlle de Beer

Lieshout – Laarbeekse ambassadeurs van de Maatschappij voor Breedband in Brabant (Mabib) hielden afgelopen zaterdagmiddag een extra informatiebijeenkomst in het Dorpshuis over de uitrol van glasvezel in het buitengebied van Laarbeek. De gemeente Laarbeek sloot hiervoor enige tijd terug, samen met een aantal andere gemeenten, een overeenkomst met Mabib, die dit project geheel in eigen beheer uitvoert. Mabib verlangt een inschrijvingspercentage van minimaal 50% voordat zij start met haar werkzaamheden. Dit percentage is tot op dit moment nog niet gehaald (20%).

Concrete cijfers
Mabib richt zich op het buitengebied van de gemeenten Laarbeek, Son en Breugel, Nuenen en Gemert-Bakel. Deze gemeenten tezamen vormen één gebied. Het gaat in totaal om circa 3300 aansluitingen, waarvan 1049 adressen in Laarbeek, te weten 169 aansluitingen in Aarle-Rixtel, 408 in Beek en Donk, 271 in Lieshout en 199 in Mariahout. Voorwaarde is dat 50% in het hele gebied moet intekenen om tot daadwerkelijke aanleg over te gaan.

Wat kost het de bewoners van het buitengebied?
Aansluiting op het glasvezelnetwerk kost eenmalig €1.815,- of €15,- per maand vastrechtvergoeding (indien niet in één keer betaald kan worden). Het maandbedrag van €15,- is qua tarief vergelijkbaar met het tarief dat inwoners van de kernen betalen voor hun glasvezelaansluiting. De vastrechtvergoeding loopt in principe altijd door maar kan ook afgekocht worden. Aansluiting op het glasvezelnetwerk vindt altijd plaats in combinatie met een abonnement bij een serviceprovider. Er kan gekozen worden uit vier providers. Gemiddeld moet gerekend worden op een bijdrage van €50,- tot €70,- per totaalpakket (internet, tv en telefonie) per maand.

Ambassadeurs
Bij aanvang van het traject heeft Mabib te kennen gegeven op zoek te zijn naar zogenaamde 'ambassadeurs'. "Ambassadeurs kunnen enthousiasmeren", stelde een woordvoerder van Mabib destijds. Vanaf 1 september is volop ingezet op het informeren van alle bewoners van het buitengebied. Op 1 december moet duidelijk zijn of het percentage van 50% is gehaald. Na de zomer van 2018 moet het totale project opgeleverd worden.

Petitie
Twee inwoners van het buitengebied van Mariahout hebben een petitie ingezonden. In de petitie – welke vorige week in deze krant werd gepubliceerd - roepen zij bewoners van het buitengebied op niet in te schrijven voor het glasvezeltraject in verband met mogelijke subsidieverstrekking vanuit de gemeente. Deze actie heeft bij de bewoners van het buitengebied diverse vragen opgeroepen. Is er subsidie beschikbaar? Zo ja, waarom wordt deze niet verleend? Doet de gemeente er alles aan om tegemoet te komen? Enzovoort. Burgemeester Van der Meijden kwam op verzoek van de ambassadeurs antwoord geven op deze vragen en gaf een update vanuit de gemeente. Hij benadrukte dat de aanwezigheid van glasvezel in het buitengebied van Laarbeek essentieel is richting de toekomst: "Glasvezel is een belangrijk instrument voor de leefbaarheid in de kernen."

"We gaan met iedereen het gesprek aan"
"Laat ik vooropstellen dat de gemeente neutraal is", legt Van der Meijden uit. "Het maakt ons niet uit wie het buitengebied 'verglaast'. Een aantal jaar geleden zijn de kernen voorzien van glasvezel. In die deal is het buitengebied niet meegenomen. Bovendien hoefden de inwoners van de kernen destijds geen eigen bijdrage te betalen. Ik begrijp dus heel goed dat mensen nu petities gaan indienen. En toch wil ik enige nuance aanbrengen. Ik ben al gedurende lange tijd bezig in dit dossier en ik realiseer me dat er een stevig prijskaartje aanhangt. De gemeente mocht tot 2017 geen (financiële) tegemoetkoming verlenen. Pas dit jaar zijn de regels verruimd. Om aanspraak te maken op (Europese) subsidie, is echter een Europese aanbesteding nodig voor het buitengebied. Het opstarten van zo'n traject leidt tot langslepende juridische procedures heb ik mij laten vertellen in een gesprek met de Gedeputeerde en ons inkoopbureau. Er is nog geen enkel voorbeeld bekend waarin dit traject succesvol is doorlopen en dus zullen we moeten dealen met de mogelijkheden die er zijn. Daarnaast staan partijen niet in de rij om hier glasvezel aan te komen leggen. Het is en blijft een vrije keuze om wel of niet mee te gaan. Vanuit de kant van de gemeente hebben we gemeend het buitengebied tegemoet te komen door de leges zo goedkoop mogelijk te maken. We moeten denken in de mogelijkheden die er zijn. Ik wil echter benadrukken dat we openstaan voor tegengeluiden en met iedereen het gesprek aan zullen gaan."

Tot slot
Of de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Laarbeek doorgang vindt, is dus allerminst zeker. "Op dit moment staat de teller op 20%", aldus ambassadeur Leo de Groot. Mabib start – zoals gezegd – met graven als op 1 december aanstaande een inschrijvingspercentage van 50% is behaald. Wordt vervolgd.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>