Logo mooilaarbeek.nl
Wethouder Joan Briels (archieffoto)   | Fotonummer: b1b0ce
Wethouder Joan Briels (archieffoto) (Foto: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk))
Gemeente

Huisartsen Laarbeek krijgen een praktijkondersteuner jeugdzorg

Laarbeek – In januari 2018 start de gemeente Laarbeek met een pilot waarbij de huisartsen in alle kernen ondersteund gaan worden op het gebied van jeugdzorg. "Het is de bedoeling dat we door middel van de inzet van een gedragsdeskundige tijd en expertise toevoegen, waardoor huisartsen jongeren dichtbij huis de gewenste zorg kunnen bieden in plaats van ze door te sturen naar de tweedelijnszorg zoals een GGZ", aldus Joan Briels, als wethouder verantwoordelijk voor jeugdzorg.

Ouders met een hulpvraag
Het komt met zekere regelmaat voor dat ouders met opvoedvraagstukken of problemen met hun kind bij de huisarts aankloppen. "Denk bijvoorbeeld aan een kind met een aandachts- of angststoornis of een kind dat extreem verlegen is, zich terugtrekt of geen vriendjes of vriendinnetjes heeft. Kortom; situaties waarin ouders verlegen zitten om advies en/of zorg", legt de wethouder uit. "De praktijk leert dat niet iedereen de weg naar het Centrum voor Jeugd en Gezin weet te vinden en eerder kiest voor een bezoek aan de huisarts. Daar is op zich niks mis mee maar mensen willen vaak snel zorg ontvangen en huisartsen hebben behalve beperkte tijd niet altijd de gewenste expertise in huis. Ongeveer vijftig procent van de doorverwijzingen naar de tweedelijnszorg zoals de GGZ in Helmond wordt gedaan door huisartsen. Echter, deze zorg is niet alleen ontzettend duur maar op die manier verliezen we jongeren ook uit het oog."

Het idee
In gesprek met de Laarbeekse huisartsen bleek dat er draagvlak bestond voor het idee om de kwaliteit van de eerstelijnszorg voor jongeren te verbeteren door de inzet van een praktijkondersteuner. "In Friesland wordt op diverse plaatsen al op deze wijze gewerkt en dat blijkt zijn vruchten af te werpen", vervolgt Briels. "Het is belangrijk dat ouders meer hulp ervaren dichtbij huis. In veel gevallen wordt een kind doorverwezen terwijl we het dichter bij huis zelf ook kunnen doen. Als een kind dichterbij huis behandeld wordt, kan ook het gezin en het netwerk rondom het gezin beter betrokken worden bij de hulpverlening. Betere zorg en kortere lijnen, dat is het idee achter deze pilot. En even voor alle duidelijkheid; we gaan kinderen geen zorg onthouden of mensen verbieden anoniem naar Helmond te gaan. Die vorm van zorg blijft ook zeker bestaan."

Praktijkondersteuner als verbinder
"De praktijkondersteuner zal werkzaam zijn binnen alle huisartsenpraktijken. In welke hoedanigheid (gedragsdeskundige of praktijkondersteuner GGZ) daarover zijn we nog met elkaar in gesprek", vervolgt Briels. "Het is de bedoeling dat de nieuwe ondersteuner de verbinding legt tussen de huisartsen en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Die samenwerking is er al wel maar kan altijd beter."

"Ik word gevraagd om me te bemoeien"
Briels is als wethouder verantwoordelijk voor de jeugdzorg in Laarbeek. "Ik ga me niet mengen in het oordeel van een deskundige", legt hij uit, "maar ik word regelmatig gevraagd me te bemoeien. Ik krijg rechtstreeks mailtjes van ouders. Ik nodig mensen ook uit om hun ervaringen te delen en ik spreek met alle huisartsen. Als wethouder ga ik echter niet over de inhoud van een zaak maar het is wel mijn taak om erop toe te zien dat zaken goed verlopen."

'Investering die zich terugbetaalt'
Voor de voorbereiding en uitvoering van de pilot is een bedrag van €111.788,- vrijgemaakt in een tijd waarin gemeenten (ook Laarbeek) op het gebied van jeugdzorg kampen met grote tekorten. De praktijkondersteuner zal ingezet worden voor 28 uur, waarvan 16 uur ter ondersteuning van de huisartsen en 12 uur ter inhoudelijke ondersteuning van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast is het de taak van de ondersteuner om de verbinding tussen huisartsen en Centrum voor Jeugd en Gezin te optimaliseren. "Het gaat mij in de eerste plaats om een hogere kwaliteit van jeugdzorg", besluit de wethouder, "maar daarnaast ben ik ervan overtuigd dat de inzet van een praktijkondersteuner als een investering gezien kan worden die zich op termijn terugbetaalt omdat het een vorm van preventie is en de kosten voor de tweedelijnszorg hierdoor zullen teruglopen."

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>