Logo mooilaarbeek.nl
   | Fotonummer: a6f107
Foto: Martin Prick
Gemeente

"Ik woon nog bij ons moeder, want er is niks"

Aarle-Rixtel - Wethouder Greet Buter heeft samen met enkele specialisten op maandagavond uitgelegd wat de mogelijkheden zijn om te komen tot uitbreiding van het aantal woningen in het kerkdorp. Een peiling van de woningbehoefte is onderdeel van de avond.

In haar openingswoord laat de wethouder doorschemeren, dat het erg moeilijk is om woningen te bouwen in Aarle-Rixtel. Dit heeft te maken met diverse zaken, die de gemeente moet afwegen. Enerzijds is het belangrijk dat er genoeg woningen komen om in de komende jaren het dorp gezond en leefbaar te houden. Van de andere kant zijn de landschappelijke belangen in het dorp groot. Laarbeek vindt deze van erg veel waarde, maar het staat woningbouw wel in de weg. Mevrouw Buter benadrukt dat de gemeente het belangrijk vindt dat er op die plekken, waar woningbouw mogelijk is, dit op een goede en op de praktijk aangepaste manier gebeurt. De groepen, die het in Nederland moeilijk hebben, als het gaat om het woningaanbod zijn de ouderen en de starters. "Ik heb het gevoel dat dat in Aarle-Rixtel ook zo is", legt wethouder Buter uit. Daarom wil ze op deze avond met mensen in gesprek. Na afloop krijgt iedere aanwezige een formulier uitgereikt, waarop is in te vullen, wat de wensen zijn. Ook wordt er gevraagd op welke termijn mensen erover denken om te gaan verhuizen. Op de vraag "Waar woont u nu?" van een van de presentatoren antwoordt iemand: "Ik woon nog bij ons moeder, want er is niks". Belangrijk is namelijk ook, dat er voldoende doorstroom plaatsvindt, zodat betaalbare huizen beschikbaar komen voor nieuwkomers op de huizenmarkt.

Pieter Verschuren benadrukt dat er veel woningen nodig zijn voor de inwoners van Laarbeek. Hij legt ook uit, dat er veel mensen op zichzelf willen gaan wonen. "De groei van een-persoon-huishoudens is gigantisch. Het aantal scheidingen is groot, en dan zijn er plotseling twee huizen nodig". Johan van Wetten van de gemeente legt uit, dat één van de zaken die grootschalige uitbreidingsplannen tegenhoudt is, dat het uitgangspunt van de gemeente is, dat de kernen 'onderscheidend blijven'. Dat wil zeggen, dat er tussen de kernen niet of alleen sporadisch mag worden gebouwd. Daarnaast wordt Aarle-Rixtel omsloten door waardevolle landschappen, die bewaard moeten blijven. Over blijven dus inbreidingslocaties, oftewel plaatsen in het dorp die vrijkomen doordat andere gebouwen verdwijnen. Hier wordt uitgebreid op ingegaan, maar er zijn ook andere stemmen in de zaal, die stellen, dat het toch wel vreemd is, dat er zo weinig mogelijkheden zijn om het dorp uit te breiden. Misschien moeten landschappelijke waarden, die wel belangrijk worden gevonden door de gemeente, maar niet opgelegd door de provincie nog eens nader worden bekeken. Iemand oppert, dat de oorzaak moet worden gezocht in te weinig vertegenwoordiging van het kerkdorp in de gemeenteraad. Al met al, een avond waar veel onduidelijkheden worden weggenomen, maar die tevens laat zien voor welke patstelling de woningzoekenden in Aarle-Rixtel zich gesteld zien.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>