Afbeelding

Ondernemersfonds steunt Groenstrijd 2.0

Algemeen Algemeen

Laarbeek - Eind vorig jaar ging de Groenstrijd 2.0 van start in Laarbeek. Een wedstrijd waarin buurten en wijken die hun straat een groener uiterlijk wilden geven hun plannen konden gaan verwezenlijken.

Met de hulp van een Laarbeekse groenondernemer als coach zijn zij aan de slag gegaan om de plannen uit te werken. Tussen maart en half mei worden er momenten gepland waarop de wijk/buurt samen aan de slag gaat om de straat een groener uiterlijk te geven, met advies van de coach. In juni gaat een jury beoordelen wie per Laarbeekse kern de winnaar zijn. Tijdens een feestelijke prijsuitreiking zal voor elke kern de straat of buurt met het beste vergroeningsplan bekend worden gemaakt.

De Groenstrijd 2.0 kan niet zonder de steun van de groenondernemers, maar ook niet zonder financiële steun van het Ondernemersfonds. Het fonds zorgt er middels geldelijke steun mede voor dat de Groenstrijd plaats kan vinden. "We zijn er enthousiast over, dat blijkt wel uit de toekenning van de subsidie die we verlenen", vertelt Maarten Rooijakkers van het Ondernemersfonds. "We beoordelen op meerdere punten of we in willen stappen. Zit er co-financiering, met andere woorden zijn er meerdere partijen die meebetalen? Dat is er. En voor ons is van belang dat ondernemers en de maatschappij er profijt van hebben." Hoeveel geld het Ondernemersfonds als subsidie bijdraagt aan de Groenstrijd 2.0 kan Rooijakkers niet zeggen.

"Het mooie van dit project is dat mensen zelf met ideeën kunnen komen om de straat groener te maken. Alle plannen zijn mogelijk en niets is te gek", gaf de wethouder aan.

Het Ondernemersfonds bestaat uit drie geledingen. Buitengebied, Centramanagement en bedrijventerreinen. "Waar dit dan onder valt, niet specifiek ergens onder. Het is clusteroverstijgend en vandaar dat we het steunen. De Groenstrijd is zichtbaar voor veel mensen en we hopen dat het navolging krijgt. Een mooi bijkomend effect is dat de verbondenheid in de wijken groter wordt. De sociale contacten worden beter door samen aan zo'n project te werken. Dat is mooi."