Vlnr: Monique Hubrechsen, Don van Sambeek en Karin Spoorendonk
Vlnr: Monique Hubrechsen, Don van Sambeek en Karin Spoorendonk Foto: Martin Prick

12,5 jaar Coöperatieve Vereniging Tot uw Dienst

Algemeen Algemeen

Laarbeek - De zorg in Laarbeek dichter bij huis halen en persoonlijker organiseren. Dat was 12,5 jaar geleden het doel van huidig voorzitter Don van Sambeek (destijds voorzitter Stichting Welzijn Laarbeek), Rien Roelofs (destijds voorzitter Seniorenraad Laarbeek) en Jan Termeer (destijds voorzitter Stichting Platform Gehandicaptenbeleid) toen zij zorgcoöperatie Tot uw Dienst oprichtten. "We zijn met niets begonnen, alleen heel veel idealisme. We hebben met elkaar de schouders eronder gezet," vertelt Don van Sambeek. "En dat doen we nog steeds. Onze medewerkers zijn heel betrokken en hebben plezier in hun werk."

"Er was veel afstand tussen gebruikers van de zorg en hun zorgverleners"
De oprichters van Tot uw Dienst bespeurden zo'n 13 jaar geleden veel onvrede over de manier waarop de zorg was georganiseerd. "Er was veel afstand tussen gebruikers van de zorg en de zorgverleners," legt Don van Sambeek uit. "Er was bijvoorbeeld geen of weinig ruimte voor eigen inbreng of zeggenschap over wie er wanneer kwam." Het lukte de heren dan ook snel zo'n veertig mensen te verzamelen die achter de ideeën van de zorgcoöperatie stonden. Op 2 november 2005 werd Tot uw Dienst officieel opgericht.

"Klokken, daar doen wij niet aan"
Tot uw Dienst is een coöperatieve vereniging. Dat betekent dat de leden van de vereniging inspraak hebben in het beleid. Zowel (toekomstige) zorgvragers als medewerkers worden uitgenodigd lid te worden, maar dat is niet verplicht. "Met deze werkwijze maken we het onszelf niet altijd gemakkelijk, maar zo kunnen we de zorg blijven bieden zoals mensen die graag willen ontvangen," legt Don uit. "Bij ons staat de zorg centraal. Zowel voor de zorgvrager als voor de familie. Administratie blijf je altijd houden, maar wij zetten ons daar nog wel eens tegen af. Klokken of per minuut de zorg registreren, daar doen wij allemaal niet aan. We zijn gegroeid van nul medewerkers, in de beginjaren werkten we alleen met vrijwilligers, tot 22 medewerkers in vaste dienst nu."

"Wij gaan in gesprek met onze cliënten"
Annie Termeer heeft jarenlang op vrijwillige basis de rol van wijkzuster op zich genomen. Sinds een jaar of zes vervullen Karin Spoorendonk en Monique Hubrechsen de rol van wijkverpleegkundige. Zij zijn het eerste aanspreekpunt bij nieuwe zorgaanvragen, brengen samen met de zorgvrager in kaart welke hulp nodig is en zoeken daar de juiste thuiszorgmedewerker of huishoudelijk medewerker bij. "Wij kennen alle zorgverleners en alle cliënten, we weten wie we waar kunnen plaatsen," vertelt Monique. "Als er iets is, dan kunnen mensen ons direct bellen en lossen we het op. Onze sterke punten zijn onze verbinding met het lokale netwerk en onze kleine zorgteams. Wij hebben geen duur kantoorpand waardoor we onze tijd en geld in de zorg kunnen steken." Don van Sambeek vult aan: "Kwaliteit is een subjectief begrip. Wij hebben geen bureaucratisch systeem nodig om kwaliteit te meten. Luisteren vind ik belangrijker dan meten. Wij gaan in gesprek met onze cliënten."