Logo mooilaarbeek.nl
Het nieuwe college, vlnr: wethouder Joan Briels, burgemeester Frank van der Meijden en wethouders Ria van der Zanden, Monika Slaets, Greet Buter en Tonny Meulensteen   | Fotonummer: 537758
Het nieuwe college, vlnr: wethouder Joan Briels, burgemeester Frank van der Meijden en wethouders Ria van der Zanden, Monika Slaets, Greet Buter en Tonny Meulensteen (Foto: Joost Duppen)
Gemeente

Laarbekenaren hebben vertrouwen in het nieuwe college

Laarbeek - Een meerderheid van de inwoners van Laarbeek vindt dat de vorming van het nieuwe college recht doet aan de verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 22 maart. Tevens heeft een meerderheid vertrouwen in het nieuwe college en de coalitie dat ze tot de juiste beslissingen gaan komen in de komende vier jaar. Dat blijkt uit de uitkomst van TipLaarbeek over de vorming van het nieuwe college.

Op 17 mei werd het nieuwe college geïnstalleerd. Alle vijf de partijen die op 22 maart in de gemeenteraad zijn gekozen, vormen samen de coalitie. Een raadsbreedakkoord, met dus ook een raadsbreed college. Alle vijf de partijen leveren namelijk een wethouder. Dat is een wethouder meer dan de afgelopen vier jaar toen De Werkgroep, ABL, CDA en PvdA het college vormden. PNL, dat met negen zetels de grootste partij is, voegt zich bij dit viertal. Vijf partijen in de raad, die samen dus aan de slag gaan voor de toekomst van Laarbeek.

Van het panel van TipLaarbeek is 36 procent het er mee eens dat de nieuwe coalitie recht doet aan de verkiezingsuitslag. 9 procent is het er zelfs zeer mee eens. In totaal is 30 procent het er (zeer) mee oneens. 'De programma's leken toch al op elkaar', 'Het beste wat heeft kunnen gebeuren' en 'De vorige coalitie is qua stemmen nagenoeg gelijk gebleven en hebben het dus goed gedaan, PNL is de grootste partij en verdient het om ook in de coalitie te zitten' zijn enkele reacties van 'voorstemmers'. De mensen die vinden dat de nieuwe coalitie geen recht doet aan de verkiezingsuitslag zeggen: 'Grootste partij zou ook de meeste wethouders mogen leveren', 'Zonder oppositie is er geen sprake van coalitie' en 'De democratie is teniet gedaan.'

Vertrouwen
TipLaarbeek vroeg aan de panelleden ook hoe het met het vertrouwen in deze coalitie zit. Komen ze tot de juiste beslissingen? Een ruime meerderheid van 44 procent is het (zeer) eens dat deze nieuwe coalitie tot de juiste besluiten gaat komen. 18 procent is het daar (zeer) oneens mee. Bij de 'eens-stemmers' kwam weer het argument dat de 'partijprogramma's toch niet veel verschilden' om de hoek kijken. Mensen die geen vertrouwen hebben in deze coalitie gaven aan: 'Teveel kapiteins op een schip' en 'Er wordt afbreuk gedaan aan de democratie en het openbaar voeren van oppositie en besluitvorming door onze volksvertegenwoordigers.'

Panelleden mochten het nieuwe college ook nog iets meegeven. Wat vooral naar voren kwam was dat men hoopt dat het college bij de verkiezingsbeloften blijft en dat men eerlijk en duidelijk naar de burgers toe is. 'Doe wat je zegt en zeg wat je doet en blijf oprecht voor Laarbeek', geeft iemand aan. En dat er toch vooral ook echt samengewerkt moet worden en naar elkaar luisteren. Waar anderen nog tips geven over welke zaken aangepakt moeten worden ('Aanpak speelveldjes, Laarbeek nog groener en investeer in de kernen'), kunnen anderen toch niet laten nog eens hun ongenoegen te uiten en willen ze dat er een nieuwe samenstelling van het college komt.

Hoewel niet iedereen tevreden lijkt over de nieuwe coalitie is het duidelijk dat een grote meerderheid het echt wel ziet zitten in de coalitie en het college. Aan wethouders Ria van der Zanden, Joan Briels, Monika Slaets, Tonny Meulensteen en Greet Buter én de voltallige gemeenteraad is het nu om aan te tonen dat deze vijfpartijencoalitie Laarbeek verder de toekomst in helpt.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>