Logo mooilaarbeek.nl
   | Fotonummer: b60457
Foto: Marcel van de Kerkhof (B&D)
Gemeente

Beek en Donk aan de slag met Buurtidee

Beek en Donk - Dorpsraad Beek en Donk gaat aan de slag met het 'buurtidee'. Hierover sprak de commissie leefbaarheid van de dorpsraad met wethouder Slaets. Bij Buurtidee gaan bewoners zelf aan de slag om samen hun buurt of straat helemaal naar hun zin te maken. De dorpsraad Beek en Donk ondersteunt en faciliteert bewoners bij het mogelijk maken van initiatieven vanuit de buurt. Bij het 'Buurtidee' werkt de dorpsraad samen met de gemeente Laarbeek.

Het gesprek met de bewoners wordt overgenomen door de leden van de dorpsraad Beek en Donk. Zij bespreken samen de zelfwerkzaamheid van de bewoners en kijken wat er daarnaast nog aanvullend nodig is. Er wordt gewerkt met zo min mogelijk opgelegde kaders en bewoners en dorpsraad krijgen begeleiding vanuit de (vak)ambtenaren van de gemeente, zeker in de opstartperiode. Ook kan de gemeente (rest)materiaal leveren voor (her)gebruik (denk aan stoeptegels en beplanting) en kan de buitendienst diensten leveren (zoals het (ver)plaatsen van goals en banken, of door een plantsoen aan te leggen). De dorpsraad weet wat er leeft in het dorp en door deze gesprekken is zij nog beter op de hoogte van de wensen van hun achterban.

Overleg
Dinsdag 5 juni sprak wethouder Monika Slaets met de commissie leefbaarheid van de dorpsraad Beek en Donk die bestaat uit Shqipe Lajqi, Joep van Dijk en Paul van der Walle. Tijdens de bijeenkomst maakten zij werkafspraken en spraken zij evaluatiemomenten af. Vanaf nu wordt Buurtidee geïntegreerd in de leefbaarheidsinitiatieven van de dorpsraad Beek en Donk.

Succes
Buurtidee is niet helemaal nieuw, afgelopen 2 jaar zijn er al ruim 30 verzoeken uitgevoerd. Uit de evaluatie blijkt dat de betrokkenheid van inwoners bij hun woonomgeving vergroot is met dit soort initiatieven.

Idee?!
Er wordt nu geïnventariseerd welke ideeën er zijn. Inwoners van Beek en Donk kunnen hun ideeën kenbaar maken bij de dorpsraad Beek en Donk, info@dorpsraad-beekendonk.nl. Inwoners van de kernen Aarle-Rixtel, Lieshout en Mariahout kunnen nu nog terecht bij de gemeente (buurtidee@laarbeek.nl).

De dorpsraad Beek en Donk en de gemeente Laarbeek zijn erg blij met en enthousiast over deze constructieve samenwerking.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>