Logo mooilaarbeek.nl
   | Fotonummer: 8439dc
Gemeente

PIT-acties Laarbeek leiden tot nader onderzoek

Laarbeek - Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft gisteren drie locaties in de gemeente Laarbeek bezocht. De controles leiden op alle locaties tot een nader onderzoek.

Bij de bezochte locatie in Beek en Donk werd een controle uitgevoerd op het gebruik en bewoning door arbeidsmigranten. De gemeente beoordeelt nu de informatie. Twee locaties in Lieshout worden nader onderzocht of deze worden gebruikt in strijd met het bestemmingsplan.

PIT
Het PIT voert acties uit bij panden en locaties waarvan het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtreding van wet- en regelgeving. Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om te komen tot duurzame oplossingen.

Handhaving
Het naleven van wet- en regelgeving is een serieuze zaak.  Als het vermoeden bestaat dat een eigenaar zich niet aan de regels houdt, neemt de gemeente de verantwoordelijkheid om daarop te controleren. Dit in het belang van de omgeving, maar ook in het belang van diegenen die er verblijven. Het handhavingsbeleid dat daarvoor is vastgesteld wordt onder andere uitgevoerd is samenwerking met meerdere partijen. "De aanpak van criminaliteit en ondermijning is een continu proces. We blijven deze strijd voeren en ingrijpen als er iets niet in de haak is. Ook de maatschappij heeft een signalerende rol. Mensen moeten zich bewust zijn van wat er zich in hun omgeving afspeelt en het melden bij de politie als ze het gevoel hebben dat er iets niet klopt", aldus burgemeester Van der Meijden van de gemeente Laarbeek. "Door alerte burgers wordt de pakkans aanzienlijk vergroot."

Samen misstanden aanpakken met handhaving en zorg
Bij de actie van woensdag waren naast de gemeenten Laarbeek, ook de politie, de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en de Afdeling Vreemdelingen Identificatie Mensenhandel (voorheen: Vreemdelingenpolitie) betrokken.

Informatie en tips
Inwoners kunnen eventuele overlastsituaties en verdachte situaties aan het PIT doorgeven. Dit kan anoniem per telefoon 0492 587309 of per e-mail info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>