Logo mooilaarbeek.nl
   | Fotonummer: f3f7c7
Gemeente

PIT-actie op locaties in Lieshout en Mariahout

Lieshout/Mariahout - Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft donderdag 14 juni een integrale controle uitgevoerd bij een agrarisch ondernemer op twee locaties in Lieshout en Mariahout.  Een aantal zaken die bij een eerdere controle waren geconstateerd zijn verbeterd, maar er zijn nog overtredingen en zaken die nader onderzoek behoeven. Belangrijk aandachtspunt is dat de huisvesting van de werknemers op het terrein verbeterd moet worden. Enkele verblijven  van de werknemers zijn gesloten omdat daar een brandgevaarlijke situatie was.

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft onder andere geconstateerd dat de welzijnsnormen voor de dieren niet op orde zijn, omdat de dieren op een te klein vloeroppervlakte leven. Verder doet de dienst onderzoek naar de mestadministratie.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) doet nader onderzoek naar de arbeidsgegevens van de aanwezige werknemers.

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) heeft o.a. meerdere activiteiten geconstateerd waar geen vergunning voor is en nader onderzocht moeten worden. Ook wordt nader onderzoek gedaan naar de luchtwasser.

Handhaving
Het naleven van wet- en regelgeving is een serieuze zaak. Als het vermoeden bestaat dat een eigenaar zich niet aan de regels houdt, neemt de gemeente de verantwoordelijkheid om daarop te controleren. Dit in het belang van de omgeving, maar ook in het belang van diegenen die er verblijven. Het handhavingsbeleid dat daarvoor is vastgesteld wordt onder andere uitgevoerd is samenwerking met meerdere partijen. "De aanpak van overtredingen is een continu proces. We blijven deze strijd voeren en ingrijpen als er iets niet in de haak is. We hebben ook een zorgplicht naar bijvoorbeeld buitenlandse werknemers. De maatschappij heeft een signalerende rol. Mensen moeten zich bewust zijn van wat er zich in hun omgeving afspeelt en het melden bij de politie als ze het gevoel hebben dat er iets niet klopt", aldus burgemeester Van der Meijden van de gemeente Laarbeek.  

Samen misstanden aanpakken met handhaving en zorg
Bij de gecombineerde actie waren naast de gemeente Laarbeek ook de politie, de Veiligheidsregio Brabant Zuid – Oost (VRBZO), de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB), Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)  betrokken.

PIT
Het PIT voert acties uit bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving BRP (Basisregistratie Personen), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtreding van wet- en regelgeving. Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om te komen tot duurzame oplossingen.

Informatie en tips
Inwoners kunnen overlastsituaties en verdachte situaties aan het PIT doorgeven. Dit kan anoniem per telefoon 0492-587309 of per e-mail info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>