Logo mooilaarbeek.nl
Het koningspaar 2015-2018   | Fotonummer: ce4a5f
Het koningspaar 2015-2018 (Foto: )
Evenementen

Koningschieten bij Sint Antoniusgilde Beek

Beek en Donk - Voorafgaand aan het koningschieten op kermismaandag 10 september, is door het gilde nog een heel programma af te werken. Om te beginnen de koffietafel, bij de Tapperij aan de Kerkstraat in Beek, voorafgegaan door een vendelgroet aan afgaand gildekoning Tonny Gevers en haar gemaal Jan en keizer Huub van den Bergh.

Hierna volgt een bezoek aan het Woonzorgcentrum De Regt, waar om 10.00 uur een gebedsdienst gehouden wordt waarin gildeheer Jan Engels zal voorgaan, met vervolgens een vendelgroet aan bewoners en personeel van De Regt en de andere belangstellenden. Hierna wordt om 11.30 uur een vendelgroet gebracht aan de bewoners van het Antoniusplein. Vervolgens gaat het gilde naar 't Wipke, de schietaccommodatie aan de Zwinkelweg.

Om 13.00 uur begint daar het officiële deel van het koningschieten, met de ontvangst van de gasten. Om 13.30 uur worden de eerste schoten gelost door vertegenwoordigers van de geestelijke en wereldlijke overheid en de gildeoverheid. Daarna zal de strijd losbarsten, dit jaar gaat het om de titel van gildekoning. Koning Tonny Gevers heeft haar periode van drie jaar als gildekoning er dan op zitten en het gaat er dan om, wie de volgende periode van drie jaar de hoogste titel binnen het gilde mag dragen. Aan het koningschieten mag alleen deelgenomen worden door de gildebroeders- en zusters, de steunende leden van het gilde en ook de ereleden en beschermheer. Als de koning bekend is volgt de installatie, volgens oude traditie, en krijgt deze de vendelgroet.

Na het koningschieten zal er geschoten worden om Zilveren Kruisen. Er worden drie kruisen verschoten. Schietbewijzen hiervoor zijn verkrijgbaar à € 7,50 per bewijs. Men mag dan voor drie kruisen mee schieten. Tot slot wordt er nog geschoten op de puist. Schietbewijzen hiervoor kosten €0,50 per bewijs, er zijn mooie vleesprijzen te winnen in de vorm van waardebonnen. De schietbewijzen zijn verkrijgbaar op het schietterrein en bij de gildebroeders.

Aan het schieten kan deelgenomen worden door iedereen die daartoe volgens de schietcommissie in staat is, zich in laat schrijven en daarvoor een identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of KNTS- of KNSA-pasje bij zich heeft, dit geldt overigens ook voor het koningschieten.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>