Logo mooilaarbeek.nl
   | Fotonummer: 41da53
Sport

Algemene Leden Vergadering ELI

Lieshout - Bij ELI vindt donderdag 11 oktober een extra Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats in de kantine, zoals al aangekondigd op de afgelopen ALV van 20 september. Aanvang 21.15 uur. Alle leden zijn wederom van harte uitgenodigd.

Deze extra vergadering is nodig om te kunnen stemmen over de in de afgelopen ALV voorgelegde statutenwijziging. Indien op een reguliere ALV niet twee derde van het aantal leden van de vereniging aanwezig is, is het verplicht om een nieuwe ALV uit te vaardigen waarin de statutenwijziging nogmaals wordt voorgelegd. Op de extra vergadering is het niet vereist dat twee derde van de leden aanwezig is.

Het complete voorstel statutenwijziging is te vinden op de website en ligt ook ter inzage in de kantine. Het bestuur nodigt alle leden van harte uit voor deze extra ALV die gelet op bovenstaande slechts 1 agendapunt kent, namelijk het voorstel tot wijziging van de statuten. Graag tot donderdag 11 oktober!

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>