Malaika Kids krijgen veel donaties

Algemeen Algemeen

Laarbeek - Wat geweldig dat de werkgroep Malaika Kids Laarbeek weer zoveel donaties en giften kregen. Met deze bijdragen hebben ze afgelopen jaar de energievoorziening kunnen herstellen en de groente- en fruitteelt kunnen uitbreiden. De opbrengsten uit verkoop van de overproductie zijn mooie inkomsten voor het selfsupport van de Malaika gedachte.

In Dar es Salaam, waar de oudere kinderen onderwijs volgen, is de verbouwing gerealiseerd van het opvanghuis. Deze jongeren hebben hier een nieuw thuis en nemen hun verantwoording voor studie en zorg zeker serieus. Natuurlijk vraagt het nog begeleiding,

Dit is wat men allemaal wil zien voor de kinderen: een goeie basis, een opleiding en dan zelfstandig verder, een leven dat Malaika kids met hun donaties hebben kunnen bieden. Het zou geweldig zijn als zij ook op uw steun zouden kunnen rekenen.

Malaika Kids Laarbeek, rekeningnummer: NL42RABO0106279289. Voor meer informatie kan men terecht bij Betsi, tel. 0492-344333, Tonny, tel. 0492-461030 of Martha, tel. 0492-462865, en op www.malaika-kids.org.