Archieffoto
Archieffoto Foto: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)

Fietscontrole VVN; 'Laat je zien'

Algemeen Verkeer

Laarbeek - De afgelopen weken heeft VVN Laarbeek in samenwerking met lokale vrijwilligers de najaarsverlichtingscontrole op het merendeel van de Laarbeekse basisscholen afgesloten. Over het algemeen werden alleen de fietsen gecontroleerd van kinderen uit de groepen 6,7 en 8. In totaal werden 542 fietsen bekeken.

Via een bericht van de school werden de ouders/verzorgers van kinderen op de hoogte gebracht van de controle. Al jarenlang leert de praktijk, dat op grond van dit bericht nog even kritisch naar de veiligheid van de fiets wordt gekeken. Voor VVN lag de nadruk bij de controle op het onderwerp 'laat je zien'. Dit houdt in, dat bekeken werd of de fiets was voorzien van een werkend kop- en achterlicht. Verder werd gecontroleerd of de fiets was voorzien van een rode reflector aan de achterzijde, reflectie aan de zijkant (band, velg of spaken) en reflectoren op de trappers. Het doel om een kind in de donkere maanden met een fiets voorzien van deugdelijke verlichting en reflectie op een veilige wijze aan het verkeer te kunnen laten deelnemen vormt elk jaar weer de reden om de controles binnen de scholen uit te voeren. Aan elk kind werd een controlelabel uitgereikt met daarop vermeld het resultaat van de controle. Gelukkig bleken de meeste fietsen netjes in orde. Bij de fietsen waarbij gebreken aan verlichting (onder andere lege batterij) en/of reflectie werd vastgesteld spreekt VVN de hoop uit, dat deze gebreken snel worden verholpen. Dit dient niet alleen de zichtbaarheid van de fietser maar zeker ook de verkeersveiligheid voor fietser en overig verkeer. Bijna een kwart van alle verkeersslachtoffers zijn immers fietsers, met een piek onder 11- tot 13-jarigen. Veilig Verkeer Nederland werkt met haar positieve insteek aan de basis van het probleem. Een werkend fietslicht dat ook wordt aangezet.

Op dinsdag 4 december werd tussen 07.55 en 08.30 uur door VVN Laarbeek in samenwerking met het Commanderij College voor de school in Beek en Donk een verlichtingscontrole gehouden. De controle werd uitgevoerd door 12 vrijwilligers, afkomstig uit leden van het Bestuur van VVN en vanuit de kernen van Laarbeek. Vanuit de school namen 6 leerkrachten deel. Met behulp van dranghekken van de gemeente werden nabij de school zeven toegangssluizen ingericht. In totaal werden 439 fietsen gecontroleerd. Van 61 fietsen bleek de verlichting niet in orde. De meest gehoorde opmerkingen waren 'vergeten aan te zetten' en 'de batterij is leeg'. Afgerond bleek 14% dus niet in orde. Er werden minder fietsen gecontroleerd dan vorig jaar, omdat een groot aantal kinderen later waren ingeroosterd. Vanuit de school volgt nog een brief voor de ouders/verzorgers van de kinderen, bij wie de verlichting niet in orde was. In de brief wordt nog eens de nadruk gelegd op het belang van deugdelijke fietsverlichting, niet alleen voor jezelf maar ook voor de verkeersveiligheid in het algemeen.

VVN Laarbeek en het Commanderij College kijken terug op een geslaagde actie. Aandacht voor verkeersveiligheid blijft een prioriteit.