Vlnr: Mieke Kluijtmans, burgemeester Van der Meijden en André Verbruggen
Vlnr: Mieke Kluijtmans, burgemeester Van der Meijden en André Verbruggen Foto: Liesbeth van Boxtel

Vrijwilligerspenningen Laarbeek voor Mieke Kluijtmans-Poulisse en André Verbruggen

Algemeen Algemeen

Laarbeek - Burgemeester Van der Meijden reikte maandag 10 december namens het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek, de Vrijwilligerspenning Laarbeek uit aan mevrouw M.S.A. (Mieke) Kluijtmans-Poulisse en de heer A.J.G. (André) Verbruggen, in verband met hun afscheid als bestuurslid van de politieke partij Algemeen Belang Laarbeek.

Mieke Kluijtmans
Mieke Kluijtmans trad in 1989 toe tot het bestuur van de politieke partij Werknemers in de toen nog zelfstandige gemeente Beek en Donk. In 1990 vond er een naamswijziging plaats en ging de partij verder onder de naam Werknemers Actief. Na de gemeentelijke herindeling in 1997 ging de politieke partij op in de nieuwe partij Algemeen Belang Laarbeek.

Mieke was vrijwel vanaf het begin van haar bestuurslidmaatschap als penningmeester actief. Zij beheerde de financiën tot in de puntjes. Niet te veel poespas, streng als het nodig was en op een manier dat er veel met beperkte middelen gedaan kon worden.

Enkele dagdelen per maand besteedde zij aan de boekhouding en enkele avonden in de maand aan bestuurs- en achterbanvergaderingen. Een verkiezingstijd kostte veel meer inzet.

Van 1990 tot 1997 was Mieke raadslid van de voormalige gemeente Beek en Donk. Daarna zat zij tot 2014 in diverse commissies, waaronder de commissie Financiën, de commissie Algemene Zaken, de commissie Maatschappelijke Zaken en de Commissie Welzijn en Sociale Zaken. Doordat ze nogal wat lijntjes had naar andere verenigingen kon zij over veel zaken uit eigen ervaring meepraten en voor veel verenigingen iets betekenen.

Na bijna 30 jaar gaat Mieke Kluijtmans het stokje overdragen aan een jonger bestuurslid.

André Verbruggen
André Verbruggen werd in 1983 voorzitter van de politieke partij Werknemers. Hij bleef tot 2014 voorzitter van deze partij en van de opvolgers Werknemers Actief en Algemeen Belang Laarbeek. Nadat hij de voorzittershamer overdroeg aan de heer Sonneveldt bleef hij als vicevoorzitter in het bestuur actief.

André verzorgde naast zijn functie als voorzitter ook een groot deel van de secretariaatswerkzaamheden. Voorafgaand aan de verkiezingen verzorgde hij de administratieve handelingen voor de kandidaatstellingen. Elke keer opnieuw had hij zijn zaken perfect in orde. Naast zijn bestuursactiviteiten was zijn tijdsbesteding vooral in het papieren tijdperk groot. Vele avonden en zaterdagen werden ingevuld met het maken en rondbrengen van verslagen, posters en folders.

André was bovendien vele jaren actief bij de buurtvereniging, de plaatselijke en landelijke vereniging van gehandicapten, de vakbond en zo nog meer. Voor de politieke partij was hij een geweldige bron van informatie uit al die geledingen.

Namens de partij zat André in diverse commissies, waaronder de commissie Maatschappelijke Zaken en de Commissie Financiële Zaken.

Tijdens de ledenvergadering van Algemeen Belang Laarbeek op maandag 10 december, nam André Verbruggen na 35 jaar afscheid als bestuurslid.