Afbeelding
Foto: Marcel van de Kerkhof (B&D)
FOTO'S

Leerling BOA's leren kneepjes van het vak in Beek en Donk

Algemeen Gemeente

Beek en Donk - De komende periode loopt er een aantal toekomstige BOA's (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) rond in Laarbeek. Vanuit het Summa College in Eindhoven leren ze de kneepjes van het vak van de twee Laarbeekse BOA's Celine en Nico.

Divers
BOA's kun je tegenkomen op straat. Zij houden toezicht op heel gewone dingen, zoals het weggooien van afval, parkeervergunningen, of honden aangelijnd zijn en andere zaken die zijn opgenomen in de Algemeen Plaatselijke Verordening. De komende feestdagen zijn vaak extra druk omdat er veel mensen op de been zijn en er seizoensgebonden zaken zijn, waarvoor extra aandacht nodig is. Denk daarbij aan het afsteken van vuurwerk, waar regels aan vastzitten. Een BOA kan hierop handhaven en ook verbaliseren.

Toezichthouder
Een BOA is naast handhaver ook toezichthouder. Een toezichthouder heeft de bevoegdheid alle plaatsen, bijgebouwen en indien nodig, bedrijven te betreden ter controle. Bijvoorbeeld in gevallen waar dingen gebeuren in strijd met het bestemmingsplan zoals het illegaal bewonen van bedrijfspanden of het runnen van een bedrijf in een gebied waar alleen bewoning is toegestaan. Ook controles in de horeca horen tot de taken en bevoegdheden. Daarnaast heeft hij de bevoegdheid om de verbaliseren.

In gesprek
Celine vertelt dat ze altijd correct blijft en dat het aanspreken van burgers vooral een corrigerend doel heeft. "Wij mogen wel verbaliseren, maar dat is het laatste middel dat we gebruiken", legt Celine uit. "Ik stel me eerst netjes voor en zeg dan, waarom ik hem of haar aanspreek. We zijn altijd met tweeën. We kunnen een beroep doen op de politie, als er problemen zijn waar we samen niet uit komen". Soms gebeurt het dat een BOA een briefje onder de ruitenwisser duwt, waar een verzoek op staat. Het is niet direct een bekeuring, maar die kan wel volgen als er te vaak eenzelfde overtreding wordt geconstateerd. Een BOA kiest vaak voor een andere manier dan verbaliseren. Zij blijven liever op een goede manier in gesprek, dan dat ze te boek staan als mensen, die alleen kunnen straffen.

Ervaring
De leerlingen van het Summa College zijn tot de kerstdagen hier en lopen dan in tweetallen rond in Laarbeek. Zij worden begeleid door Celine en Nico. Zij spreken mensen aan op straat, bijvoorbeeld wanneer een hond niet aangelijnd is of mensen fietsen in een voetgangersgebied. "We krijgen wel eens te horen, dat we boeven moeten gaan vangen, maar dan leg ik uit, dat dat buiten mijn bevoegdheden gaat", vertelt Fleur, één van de zes stagiaires. Nadat de aspirant BOA's zich hebben gepresenteerd in het gemeentehuis, vertrekken ze onder leiding van Celine naar het Piet van Thielplein om het vak in de praktijk te leren. Volgend jaar in april komen de zes voor een korte stage opnieuw naar Beek en Donk. "Dan weten we weer heel wat meer", leggen de studenten uit.

Mensen die iets zien, dat niet in de haak is, kunnen dit rechtstreeks aan de BOA's kenbaar maken. Wanneer deze niet in de buurt zijn kan een melding worden doorgegeven aan de gemeente. Uiteraard belt u bij spoed de politie!

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding