Afbeelding
Foto: Marcel van de Kerkhof (B&D)
FOTO'S

Minister opent pilot in Aarle-Rixtel voor verwijdering medicijnresten

Algemeen Fotoseries

Aarle-Rixtel - Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat opende vandaag (maandag 17 december) de pilot op de rioolwaterzuivering in Aarle-Rixtel, waarmee medicijnresten uit het afvalwater kunnen worden verwijderd. "Vandaag zetten we weer een belangrijke stap voorwaarts voor schoon water. De pilot van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Aarle-Rixtel staat symbool voor de pragmatische en resultaatgerichte werkwijze van de Nederlandse watersector," aldus de minister. De opening gebeurde in aanwezigheid van bestuurders uit de watersector – van waterschappen tot drinkwaterbedrijven – en ook zij lieten hun initiatieven zien.

De Nederlandse bevolking gebruikt steeds meer geneesmiddelen, onder meer door de vergrijzing. Een deel van die geneesmiddelen komt via het toilet in het riool terecht. De rioolwaterzuiveringen van de waterschappen kunnen de medicijnresten maar voor een deel verwijderen. Er komen zo steeds meer medicijnresten in ons oppervlaktewater terecht.

Medicijnresten
Waterschap Aa en Maas krijgt van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 400.000 euro voor pilotinstallaties in Aarle-Rixtel, in totaal een project van 800.000 euro, waarbij Aa en Maas zelf de helft financiert. Bij de twee installaties wordt oxidatie met ozon vergeleken met UV-H2O2 (UV-licht in combinatie met waterstofperoxide) om zo te bekijken of het lukt om tot tachtig procent medicijnresten uit het water te  verwijderen.

De zuiveringsinstallatie in Aarle-Rixtel - één van de grotere zuiveringen in ons gebied - zuivert rioolwater en loost het daarna op de rivier de Aa, dat vanuit daar richting de Maas stroomt. Omdat het Maaswater wordt gebruikt als drinkwaterbron en medicijnresten slecht zijn voor in het water levende organismen, is het van belang dat er niet teveel medicijnresten in zitten.

Drinkwaterbronnen
De gehele watersector - waterschappen, gemeenten, provincies, , drinkwaterbedrijven, RIVM, Rijkswaterstaat en het Rijk - werkt samen met de zorgsector hard om de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren en de drinkwaterbronnen schoon te houden. Bij waterschap Aa en Maas is het verbeteren van de waterkwaliteit één van de speerpunten.

In 2017 is een landelijke hotspotanalyse uitgevoerd. Op basis van kengetallen laat deze analyse zien waar en op welke rioolwaterzuiveringen de kwaliteit van het oppervlaktewater het meest wordt beïnvloed en waar het zinvol kan zijn om maatregelen te nemen. Rwzi Aarle-Rixtel is één van die hotspots.

Community of Practice
In het regeerakkoord is geld vrijgemaakt om door 'lerend te implementeren' ook daadwerkelijk maatregelen te kunnen nemen. In nauw overleg tussen het ministerie en de waterschappen is de bijdrage voor lerend implementeren in een subsidieregeling uitgewerkt. Het principe 'doen, leren en continue verbeteren' staat hierbij centraal. Hierbij leveren de waterschappen ook een structurele financiële inspanning.

Twaalf waterschappen hebben in een 'Community of Practice' nu gezamenlijk de kennis en ervaring op het gebied van medicijnrestverwijdering vertaald naar hun eigen rioolwaterzuiveringen. Door technieken toe te passen die nieuw zijn voor de Nederlandse zuiveringspraktijk, kan ervaring worden opgedaan, geleerd, bijgestuurd en tegelijk resultaat worden geboekt voor het waterleven en de drinkwatervoorziening. Maar niet alleen op het gebied van de technieken wordt vooruitgang geboekt. Ook de monitoring van de biologische effecten is onderdeel van het 'lerend implementeren' en de bijdrageregeling.

Afhankelijk van de resultaten leidt dit mogelijk tot besluitvorming rond hun rioolwaterzuivingsinstallaties. Waterschap Aa en Maas heeft met rwzi Oijen eveneens deelgenomen aan de Community of Practice. Ook andere waterschappen zijn met initiatieven bezig. In totaal is vanuit het Rijk 60 miljoen euro voor dit onderwerp beschikbaar.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding