Logo mooilaarbeek.nl
   | Fotonummer: 23a904
Foto: Foto:
Algemeen

ZOD-Mariahout sluit 2018 af

Mariahout - Vereniging Zorg om het Dorp en tevens Dorpsraad van Mariahout is tot het laatst van het 2018 nog bezig met zaken die de Mariahoutse Leefbaarheid aangaan. Dat geldt voor het bestuur en zeker ook voor de vele werkgroepen die actief zijn voor en in de gemeenschap.

Het bestuur is nog drukdoende aan het vergaderen en overleggen met andere dorpsfora en de wethouder; dat geldt ook voor overleg met de individuele werkgroepen. Ook probeert het dit jaar de laatste Leefbaarheids-subsidieaanvragen te verwerken en zelf weer subsidies aan te vragen bij andere fondsen. Het zet zich in om de laatste organisatorische beslissingen rondom het Oranjeplein op orde te brengen; dit samen met dorpsondersteuner Manita Herregraven en dhr. J. Peters van de gemeente. Zo kan ZOD al melden dat de pannakooi van het Oranjeplein gaat verhuizen naar sportpark De Heibunders.

Verder is ZOD actief betrokken bij de oprichting van werkgroep(en) die bestaande initiatieven bundelt aangaande 'aantrekkelijk Mariahout', samenwerking met ondernemers, étalage-tentoonstelling Oranjeplein en activiteiten rond 75 jaar Bevrijding, welke september 2019 gevierd gaat worden. Dit laatste in nauwe samenwerking Heemkundekring 't Hof van Liessent. Regine Wijnen (samen met Wilbert Kuijpers de nieuwe ondernemer van bedrijf Twee-en-20 op het Oranjeplein) coördineert deze nieuw op te starten werkgroep(en) in samenwerking met bestuursleden ZOD, de dorpsondersteuner en Centrummanager Henry van Vlerken. U krijgt hier in 2019 nog meer over te horen.

Ten aanzien van de natuur onderhoudt ZOD contacten met De Bosgroep, welke de graafwerkzaamheden bij het toekomstige Vossenberg (bij het Torreven) en het Heiven (bij Mortelven/Rietven) uitvoert. Zo kan ZOD iedereen zo goed mogelijk informeren over de veranderingen binnen het natuurlandschap rondom Mariahout en de betekenis voor de toegankelijke wandelpaden. Zie de nog te verschijnen Nieuwsflits van december, na kerstmis, welke ook altijd te lezen is op www.zorgomhetdorp.nl . Ook de gemeente houdt u natuurlijk op de hoogte van haar eigen initiatieven; vaak via de gemeentepagina.

Subsidie ontvangen van Ondernemingsfonds Laarbeek
Om de (lege) panden op het Oranjeplein weer meer aanzien te geven is in 2018 gestart met etalage-tentoonstellingen. Dankzij een subsidie van het Ondernemingsfonds Laarbeek kan er een doorstart gemaakt worden. Hartelijk dank hiervoor.

Fijne feestdagen en belangrijke data
Het bestuur van Zorg om het Dorp wenst iedereen hele fijne feestdagen toe. Voor 2019 vindt de ZOD-vrijwilligersavond plaats op dinsdag 29 januari en de jaarvergadering op dinsdag 16 april. Zet a.u.b. deze data alvast in uw (nieuwe) agenda.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>