Logo mooilaarbeek.nl
   | Fotonummer: 0035cf
Foto: www.112nieuwsonline.nl
Algemeen

"De voor- en achterdeur zijn overdag op slot"

Laarbeek – Wat doet een reeks overvallen in een kleine gemeente als Laarbeek met het gevoel van veiligheid van de inwoners? Burgerpanel TipLaarbeek peilde de meningen van inwoners en ontving uitvoerig antwoord.

Minder veilig dan voorheen
Een groot deel van de inwoners van Laarbeek (68%) geeft aan zich minder veilig te voelen dan voorheen: 'De geborgenheid die er altijd was, is verdwenen', 'de voor- en achterdeur zijn overdag op slot' en 'het komt allemaal wel heel snel dichtbij'. De overvalreeks versterkt het gevoel van onveiligheid bij inwoners overduidelijk maar is niet de enige oorzaak. Wanneer men doorvraagt naar waarom het gevoel van veiligheid door de tijd heen is veranderd, komen een tweetal zaken duidelijk naar voren: Het gemis aan blauw op straat en de komst van mensen van buiten de gemeente. 'Er is geen politie meer in het dorp', 'je ziet ze nooit', 'er moet een politiebureau terugkomen' en 'er moet meer blauw op straat' zijn veelgehoorde uitspraken evenals 'er lopen veel ongure types rond', 'er lopen meer mensen van buiten de gemeente rond', 'er loopt steeds meer 'gespuis' rond', 'er zijn veel onbekende buitenlandse mensen in onze wijk' en 'de komst van asielzoekers maakt het er niet veiliger op'. Enkele bijzondere tips van inwoners om je meer veilig te voelen, zijn er ook; 'laat pakjes niet thuis maar bij een afhaalpunt bezorgen' of 'neem een hond'.

Wat kun je zelf doen?
Inbraakpreventie is een serieuze zaak. Een percentage van 74% van de Laarbekenaren geeft aan bewust bezig te zijn met inbraakpreventie op allerlei manieren; men heeft 'goede sloten', 'maakt gebruik van rolluiken' en 'houdt de hele dag ramen en deuren op slot'. Toch blijkt dat door de recente overvallen maar liefst 92% van de inwoners alerter is op het sluiten van ramen en deuren. Daarnaast worden sloten vervangen, kiest men vaker (of overweegt te kiezen) voor een alarmsysteem en wordt eerder tot aanschaf van een hond overgegaan. 'Ik sluit eerder alles af', 'de achterdeur gaat niet meer van het slot af', 'ik ga meer met de auto in plaats van met de fiets', 'ik kijk goed om me heen' en 'ik houd mijn ogen meer open' zijn veelgehoorde reacties. Meer dan de helft van de ondervraagden (62%) geeft aan ook meer (bestaande) verlichting te gebruiken. Inwoners zijn over het algemeen (57%) niet bereid meer te investeren in preventie vanuit de gedachte 'ze komen toch wel binnen als het moet' en vanuit kostenoverwegingen. Een vijfde deel van de inwoners (21%) denkt door de recente gebeurtenissen na over de aanschaf van camera's en/of een alarmsysteem.

112 bellen?
Onlangs heeft burgemeester Van der Meijden een oproep geplaatst waarin hij burgers oproept direct 112 te bellen wanneer zij iets verdachts zien. In hoeverre zijn Laarbekenaren bereid hieraan gehoor te geven? De burgemeester kan rekenen op grote steun want liefst 86% van de inwoners van Laarbeek antwoordt volmondig 'ja' op deze vraag. Toch plaatsen zij (en de kleine groep inwoners die zich niet geroepen voelen) dezelfde kanttekening bij de oproep: 112 is alleen voor spoedsituaties en daarom dient er naar 0900-8844 gebeld te worden. Veel Laarbekenaren hebben echter slechte ervaringen met het 0900-nummer; 'het nummer was niet of moeilijk te bereiken', 'er wordt toch niks mee gedaan' en 'ze komen toch niet als je daarheen belt' zijn ze van mening. Laarbekenaren pleiten daarom voor een apart landelijk telefoonnummer voor verdachte situaties of voor een eigen noodnummer in Laarbeek.

Dé oplossing
Dé oplossing om daders sneller te pakken hebben ondervraagden niet maar ze komen wel met diverse suggesties: 'Zet beelden sneller online', 'pak de criminaliteit aan bij de bron', 'plaats camera's op strategische punten', 'tref hardere maatregelen' en 'zorg voor meer controle'. Ook hier komt weer heel erg duidelijk de roep om meer blauw op straat terug: 'Ben zichtbaar!', 'surveilleer meer 's avonds', 'meer surveillanten op straat in combinatie met een bezet steunpunt om de pakkans te vergroten'. Daarnaast vragen inwoners ook om heldere communicatie. Men wil weten waar politie en gemeente mee bezig zijn.

Tot slot; de rol van de media
Een percentage van 44% van de inwoners vindt dat de media hun gevoel van veiligheid beïnvloedt en hekelt 'het opkloppen van het verhaal' door regionale kranten. 'Hoe meer je hoort, hoe onveiliger je je voelt', is het idee. Een kwart van de ondervraagden vindt dat berichtgeving in de media er juist voor zorgt dat iedereen alerter wordt; 'iedereen kijkt meer om zich heen'. Op die manier kunnen zaken volgens hen sneller en beter worden opgelost. Een groot deel (32%) heeft geen mening. Voor alle ondervraagden geldt echter wel dat de wijze waarop zaken vertaald worden in de media het verschil uitmaakt in de beïnvloeding van het algemene gevoel van veiligheid.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>