Logo mooilaarbeek.nl
   | Fotonummer: 621079
Foto: Donny van den Wildenberg
Algemeen

De buurtpreventieapp. Ben jij al lid?

Laarbeek – Op steeds meer plekken in Laarbeek zie je borden waarop aangeduid wordt dat er sprake is van een buurtpreventieapp. In hoeverre draagt deelname aan zo'n app bij aan het gevoel van veiligheid? TipLaarbeek deed onderzoek.

Bekendheid
Op de vraag of inwoners weten van het bestaan van een buurtpreventieapp in hun buurt, reageert de helft (50%) met 'ja'. Van die vijftig procent is 16% wel op de hoogte van het bestaan maar geen lid. De andere helft is terughoudend; 'ik weet niet hoe ik lid moet worden', 'er staan wel borden maar ik kan niet achterhalen hoe ik me moet aanmelden', 'ik kwam er pas achter dat er een app was toen er een bord werd geplaatst' en 'het is mij niet bekend of er eentje is' zijn veelgehoorde reacties. Als oplossing voor de onbekendheid wordt aangedragen dat de gemeente een overzicht beschikbaar zou moeten stellen van alle bestaande buurtpreventieapps in Laarbeek.

Kartrekker
Slechts een vijfde van de inwoners van Laarbeek is bereid het initiatief te nemen om een buurtpreventieapp te starten. Een percentage van 79% is niet bereid het voortouw te nemen hierin. Ze betwijfelen ten zeerste of een buurtapp bijdraagt aan het verhogen van het gevoel van veiligheid.

Gevoel van veiligheid
Iets meer dan de helft van de ondervraagden (53%) is van mening dat deelname aan een buurtpreventieapp bijdraagt aan een veiliger gevoel; 'je kunt elkaar waarschuwen en er voor elkaar zijn' en 'je bent alerter en houdt elkaar op de hoogte'. Tegenargumenten zijn 'het kan het gevoel van onveiligheid ook aanwakkeren bij valse meldingen', 'het is een taak van het bestuur van een buurtvereniging' en 'je moet maar net een goede relatie hebben met alle buurtbewoners'.

Zowel voor- als tegenstanders zijn het erover eens dat een buurtpreventieapp maar tot op zekere hoogte een bijdrage levert. De app wordt volgens hen namelijk ook gebruikt voor andere zaken zoals vermiste huisdieren, afval en 'het uiten van ongenoegen door buurtbewoners'. Dit leidt bij veel inwoners tot irritatie en de beslissing uit de appgroep te stappen.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>