Logo mooilaarbeek.nl
   | Fotonummer: 1363d9
Foto:
Senioren

Nieuwjaarsinloop KBO Lieshout

Lieshout - 'Langer thuis wonen, verantwoordelijkheid en regie, participatiemaatschappij, het zijn begrippen waar je tot vervelens toe mee geconfronteerd wordt. Een terugtrekkende overheid, mensen die meer en meer op zichzelf zijn aangewezen. Zelfredzaamheid met steun van de overheid is langzaamaan overgegaan in zelfredzaamheid met steun van je eigen netwerk. Samenredzaamheid is dat gaan heten.' Met deze woorden begon Willem Damen, voorzitter van Seniorenvereniging KBO Lieshout zijn toespraak tijdens de Nieuwjaarsinloop in het Dorpshuis.

Monster van de eenzaamheid
'De ouder wordende burger wil zijn zelfstandigheid behouden en in zijn vertrouwde omgeving mee blijven doen. De gemeente heeft daarbij een steeds grotere verantwoordelijkheid op het gebied van wonen, mobiliteit, zorg en welzijn. Als KBO Lieshout willen we ons hard maken voor de belangen van senioren op deze beleidsterreinen die gaan over het dagelijks leven. KBO Brabant steunt ons daarbij van harte.' Damen wil vandaag inzoomen op het gebied van wonen. 'In 2050 zal naar verwachting 42 procent van alle huishoudens in Brabant een eenpersoonshuishouden zijn. Door de vergrijzing neemt vooral het aantal oudere alleenstaanden toe. Ook van mensen met dementie. De verwachting is dat van deze groep 80 procent thuiswonend zal zijn, vaak alleenstaand. Het monster van de eenzaamheid ligt dan op de loer.' Volgens Willem Damen is een van de belangrijkste uitdagingen in ons land een passende seniorenhuisvesting. Met planbare zorg dichtbij. 'Er wordt op allerlei niveaus veel over gepraat, maar niemand neemt echt de regie. Het lijkt wel of de urgentie nog niet wordt gevoeld. KBO Lieshout wil met steun van KBO Brabant en de Seniorenraad hierin een voortrekkersrol vervullen.'

Koffie-uur Hofkamer
De overheid verwacht van mensen dat zij zo lang mogelijk voor zichzelf zorgen. Met een sterk netwerk en lokale voorzieningen lukt dat beter. Damen wijst in dit verband op het koffie-uur in de Hofkamer van Franciscushof. 'De gezelligste huiskamer van Lieshout. Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten en kunnen netwerken ontstaan.'

De zaal is weer goed vol dinsdagochtend 8 januari. Het glas met sprankelende champagne wordt geheven, men wenst elkaar het allerbeste toe voor het nieuwe jaar. Lekkere hapjes gaan rond. Al is het buiten stormachtig, grijs, koud en nat, in de zaal is een warme sfeer.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>