Logo mooilaarbeek.nl
Maarten Rooijakkers, voorzitter van Ondernemersfonds Laarbeek   | Fotonummer: 3c3c86
Maarten Rooijakkers, voorzitter van Ondernemersfonds Laarbeek (Foto: Mark Barten)

Ondernemersfonds draait bij; Tóch enquête draagvlakonderzoek

Laarbeek - Binnenkort kunnen 1100 ondernemers in Laarbeek een enquête van het Ondernemersfonds in hun brievenbus verwachten. In tegenstelling tot eerdere berichten deze week gaat het bestuur van het Ondernemersfonds nu toch akkoord met dit onderzoek.

Alsnog instemming met enquête
De kwestie tussen het Ondernemersfonds Laarbeek en de Laarbeekse gemeenteraad waarover DeMooiLaarbeekKrant donderdag naar aanleiding van een brief van het bestuur van het Ondernemersfonds nog over berichtte lijkt met een sisser af te lopen. Het Ondernemersfonds was weliswaar niet aanwezig tijdens de commissievergadering van donderdag 10 januari, maar had op aandringen van wethouder Tonny Meulensteen inmiddels alsnog ingestemd met het versturen van een enquête naar 1100 ondernemers waarin het draagvlak voor het fonds wordt getoetst.

"Koud op het dak"
Initiatiefnemer van de motie, ABL, waarin twee jaar geleden werd gevraagd om deze evaluatie gaf in de vergadering aan dat de brief van het Ondernemersfonds Laarbeek ze koud op het dak is gevallen. Jordy Brouwers namens ABL: "Er is geen sprake van een motie van wantrouwen tegen het Ondernemersfonds. Wij wilden alleen dat het onderzoek wordt uitgevoerd volgens afspraak." Daarbij haalde hij nog eens de besluitenlijst van destijds aan, waarin duidelijk wordt gesproken over onderzoek naar draagvlak.

Onderzoek wordt binnenkort verstuurd
Hoewel andere partijen al eerder akkoord waren met de invulling van de evaluatie zoals deze in september werd gepresenteerd, gaven alle partijen aan blij te zijn met de enquête zoals die er nu ligt. Alleen PNL had nog graag een aanvulling gezien met een expliciete vraag over wat de ondernemers vinden van de verplichte financiering via de OZB. De overige partijen gingen hier niet in mee. Ook de wethouder vond dat voor dit moment geen zinvolle aanvulling. Het CDA merkte nog op dat ondernemers de enquête vooral ook als een stimulans moeten zien om na te denken over wat zij zelf voor voorstellen in zouden willen dienen bij het Ondernemersfonds. Omdat een meerderheid van de partijen voor de enquête in de door de wethouder aangeboden vorm was, concludeerde deze dat het verantwoord is de enquête te gaan versturen zodat het onderzoek binnenkort afgerond kan worden.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>