Logo mooilaarbeek.nl
   | Fotonummer: 082bfe
Foto: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)
Algemeen

Extra raadsvergadering gaat niet door; geen beroep ingesteld tegen besluit Provinciale Staten

Laarbeek - Eerder is een eventuele extra raadsvergadering op 21 januari 2019 aangekondigd. Dit in verband met de behandeling van een voorstel tot het eventueel instellen van beroep tegen het besluit van Provinciale Staten tot vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan N279. Deze extra raadsvergadering gaat niet door.

Tijdens de behandeling van dit onderwerp in de commissie Ruimtelijk Domein van 9 januari jongstleden is gebleken dat, na overleg en nieuwe afspraken met de provincie, er wat het college betreft geen aanleiding meer bestaat om beroep in te stellen tegen het besluit van Provinciale Staten. Met uitzondering van het CDA hebben de overige partijen aangegeven eveneens geen aanleiding te zien voor het houden van een extra raadsvergadering over de vraag of wel of niet beroep moet worden ingesteld. Voor het houden van een extra raadsvergadering is op grond van de Gemeentewet vereist dat ten minste een vijfde van het aantal leden waaruit de raad bestaat schriftelijk, met opgave van redenen, daarom verzoekt. Nu aan deze voorwaarde niet is voldaan, zal er op 21 januari aanstaande geen extra raadsvergadering plaatsvinden.

Meer berichten