Logo mooilaarbeek.nl
   | Fotonummer: 7210a8
Foto: Foto:

Voorbespreking PNL

Laarbeek – PNL houdt op maandag 18 februari haar voorbespreking. De volledige agenda en de vergaderdata, met alle stukken, van de commissies Sociaal Domein. Ruimtelijk Domein en Algemene Zaken kunt u vinden op de website van de gemeente. https://ibabsonline.eu/Kalender.aspx?site=Laarbeek

Enkele belangrijke onderwerpen zijn:
In de commissie Sociaal Domein wordt een rapport over participatie in het Sociaal Domein besproken. Ook het nieuwe beleidsplan Sociaal Domein wordt behandeld.

Op de agenda van de commissie Ruimtelijk Domein worden drie bestemmingsplannen (De Hei 49-51, Vossenberg 7a en woonzorgboerderij Croylaan) behandeld. Naast de Herinrichting rondom N615 ter hoogte van de Leliestraat/Beekse Akkers worden ook het Onderhoudsprogramma wegen 2019 en het Onderhoudsprogramma Riolering 2019 besproken. Het principeverzoek van supermarkt Jan Linders ligt ook ter behandeling voor.

In de commissie Algemene Zaken worden zienswijze besproken over het nieuwe samenwerkingsakkoord 2019-2022 en nieuw werkprogramma 2019 Metropoolregio Eindhoven alsmede het regionaal risicoprofiel van de Veiligheidsregio. Tenslotte ligt er een voorstel tot financiering van hard- en software I&A 2019

Bent u geïnteresseerd en wilt u mee praten, ook over andere onderwerpen, dan bent u van harte uitgenodigd. De voorbespreking wordt gehouden in het Buurthuis in Mariahout en begint om 20.00 uur. De koffie en thee staan klaar.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>