Logo mooilaarbeek.nl
   | Fotonummer: 1711a5
Foto:

2x2-baans op de N279: 'Voor de levensvatbaarheid van de regio'

Laarbeek - De N279 blijft de gemoederen bezighouden in Laarbeek. De weg van Asten naar Veghel passeert Laarbeek aan de rand, maar zorgt voor veel verkeersdruk. Zeker in combinatie met de auto's die via de N279 gebruikmaken van de Beekse Brug. Een groot verkeersknelpunt, waarvoor de oplossing nog niet in zicht is.

'De weg moet verbreed worden'
De provincie Brabant kwam eind vorig jaar met het voorstel hoe de inrichting van de N279 er in de toekomst uit moet gaan zien. Voor Laarbeek valt daarbij op dat de omleiding om Dierdonk deels over Laarbeeks grondgebied gaat en dat de weg vanaf Beek en Donk richting Veghel niet 2x2-baans wordt, maar blijft zoals ie nu is. Tot ergernis van veel inwoners. Van het TipLaarbeek-panel opteert een ruime meerderheid van 65 procent van de inwoners voor het verbreden van de weg naar 2x2-baans richting Veghel. 'Voor de levensvatbaarheid en bereikbaarheid van de regio' geeft een respondent aan. Een ander wijst naar de N279 van Veghel naar Den Bosch, waar de weg wel 2x2-baans is. 'Op dat stuk is zeker een positief effect te merken. Betere doorstroming en de mogelijkheid om langzamer verkeer in te halen.'

Geen beroep
Het verbaast veel panelleden van TipLaarbeek dan ook dat de gemeenteraad geen bezwaar heeft ingediend tegen de plannen van de provincie om toch te opteren voor 2x2-baans. Zeker omdat diverse partijen dit in hun verkiezingsprogramma hadden opgenomen. 59 procent van de panelleden vindt dat de raad een extra raadsvergadering had moeten beleggen. 'Als de gemeenteraad in juli 2018 bezwaar maakt tegen het plan is het meer dan opmerkelijk dat er vervolgens geen beroep aangetekend wordt. De impact van de N279 en goede bereikbaarheid op Laarbeek is groot. De raad en het college propageren burgerparticipatie, door het verzoek voor een extra raadsvergadering niet door te laten gaan, zet je het dit burgerinitiatief en dus de participatie in z'n hemd', reageert iemand.

Meer verkeersoverlast
Dat de plannen rondom de N279 leven in Laarbeek blijkt wel uit het feit dat veel mensen van het panel de laatste jaren meer en meer overlast ervaren van het toegenomen verkeer. Liefst 77 procent vindt de verkeersoverlast groter dan drie jaar geleden.

Tekst: Daan Daniëls

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>