Logo mooilaarbeek.nl
De rotonde op de N279 tussen Gemert en Beek en Donk   | Fotonummer: 1b4709
De rotonde op de N279 tussen Gemert en Beek en Donk (Foto: Politie Gemert-Bakel en Laarbeek)
Algemeen

N279: waarom deze weg géén 2x2-baans moet worden

Aarle-Rixtel – De weg van Veghel naar Asten de N279 moet 2-baans blijven en niet verdubbeld worden. Dat vinden de dorpsraden van Aarle-Rixtel en Beek en Donk en onderstrepen dit met de volgende stelling: "Knelpunten oplossen bevordert de doorstroming en capaciteitsuitbreiding zorgt voor aanzuigende werking".

Van Rotterdam naar Venlo gaat naar de N279
Door het verdubbelen van het aantal rijstroken op de weg van Asten naar Veghel wordt het een autoweg (geen snelweg) tussen den Bosch en Asten met een snelheidsbeperking tot 80 km/uur. De route van Rotterdam naar Venlo en Duitsland wordt dan verplaatst van Breda-Tilburg-Eindhoven naar Den Bosch-Veghel-Helmond-Asten. Dit heeft grote consequenties en daarvan zijn de meeste inwoners van Laarbeek zich niet bewust. Zo zal het verkeer toenemen tot ca 40.000 voertuigen per etmaal waarvan een-derde vrachtverkeer. Dat rijdt dag en nacht langs de kernen van Beek en Donk, Aarle-Rixtel en Helmond. Momenteel rijden er ca 18.000 voortuigen per etmaal over de N279 en de prognose is dat dit uiteindelijk zal toenemen naar ca 25.000 in 2030.

Beroepsbevolking neemt af
De demografische veranderingen in de komende 15-25 jaar liegen er niet om. De CBS cijfers van eind 2017 laten een duidelijke daling zien in de leeftijdsgroep van 20 tot 65 jaar. Dit is de groep waarin de beroepsbevolking zit. De cijfers tonen aan dat vanaf 2025 deze groep gestaag verminderd tot 8 % minder in 2040. Dit heeft ook zijn consequenties voor het verkeer dat na 2025 een stagnatie zal laten zien en zelfs tussen 2025 en 2030 zal afnemen.

Turbo-rotonde met N279 er overheen
De dorpsraden van Aarle-Rixtel en Beek en Donk vinden dat de oplossing die de provincie gekozen heeft voor de rotonde tussen Gemert en Beek en Donk een verkeerde keuze is. De provincie kiest er voor om op het viaduct kruisende wegen toe te passen met stoplichten. Op het viaduct passeren ca 24.000 voortuigen per etmaal terwijl de N279 eronderdoor gaat met ca 20.000 voertuigen per etmaal blijkt uit cijfers van de provincie. De dorpsraden hebben een oplossing voorgesteld met een turborotonde op maaiveldniveau en de N279 er overheen. Dat kan allemaal zonder stoplichten met minder geluidsoverlast, aansluiting van de Professor Dondersweg kan blijven bestaan en geen verplaatsing van verschillende bedrijven. Dit voorstel wordt voorgelegd aan de Raad van State met het doel deze oplossing alsnog ter beoordeling mee te nemen. Ook de provincie is van mening dat een turborotonde voldoende robuust is voor de toekomst.

De Beekse brug
Een groot probleem in de bundelroute van Gemert naar Eindhoven is de Beekse brug dat als projectcluster door de provincie onderzocht gaat worden naar de beste oplossing. Een van de geopperde ideeën is een verbindingsweg in Aarle-Rixtel tussen de Kanaaldijk en de N279 ten zuiden van de woningen aan de Albers Pistoriusweg. Berekeningen door bureau RaadhuisAdvies geven aan dat ca 15.000 voertuigen per etmaal hier gebruik van zouden gaan maken. De dorpsraden vrezen voor een enorme toename van verkeer door de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel. Het probleem van de Beekse brug mag niet verlegd worden naar Aarle-Rixtel. Besprekingen over deze variant vinden plaats in Helmond en vallen daar in de Projectcluster Helmond.

Naar mening van beide dorpsraden is de enige echte oplossing voor de brug een tunnel onder de brug en kanaal door tot en met de kruising met de Oranjelaan.

De dorpsraden van Beek en Donk en Aarle-Rixtel houden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten om over de leefbaarheid te waken. Voor meer informatie kunt u terecht bij de dorpsraden. Mail: info@dorpsplatform.nl; info@dorpsraad-beekendonk.nl.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>