Logo mooilaarbeek.nl
   | Fotonummer: e08608
Foto: Martin Prick
Gemeente

Laarbeek moet duurzaam worden, een gigantische operatie

Beek en Donk - De gemeente heeft inwoners van Laarbeek uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van de gemeente als het gaat om duurzaamheid. "Het is zaak dat we als gemeente voor het eind van het jaar duidelijk hebben wat we willen, want anders gaat het rijk voor ons beslissen", benadrukt wethouder Briels in zijn inleidend woordje. "Wij zullen zelfs als buurgemeente van de regio Helmond Eindhoven mee moeten gaan zorgen voor de energie die deze regio nodig heeft".

Overeenkomst
Aan het begin van de avond wordt een overeenkomst getekend tussen 'Operatie Steenbreek' en de gemeente. Deze stichting heeft zich ten doel gesteld om de leefomgeving te vergroenen, zodat de tegenwoordig veel voorkomende onderhoudsvrije, lees stenen, tuinen minder vanzelfsprekend zijn. Al eerder gaf de gemeente aan hieraan veel waarde te hechten toen de actie 'tegel eruit, plant erin' werd gehouden. Het doel van deze nieuwe actie is klimaatadaptatie, aanpassen aan het veranderende klimaat. Kort gezegd komt het er neer op meer openbaar groen, meer groen in de tuinen, minder tegels en meer plaats voor het water. Afvoeren van water moet ook in de directe omgeving gebeuren in plaats van dat het wordt afgevoerd naar de afvalwaterzuivering. Op het moment hebben al meer dan 100 Nederlandse gemeenten de overeenkomst met de stichting getekend.

Zonnecellen
Op maandagavond 18 februari is een zestigtal mensen aanwezig in het Ontmoetingscentrum om mee te denken over deze problematiek. Michiel Brands van de gemeente legt uit, dat er vanavond over een aantal onderwerpen zal worden gepraat, die zijn onderverdeeld in vier groepen: duurzaam wonen, duurzame leefomgeving, duurzaam ondernemen en duurzaam grondstoffengebruik. Uit de aandachtspunten van deze onderwerpen, worden er een klein aantal gekozen, die prioriteit krijgen bij de gemeente als het gaat over het bereiken van de doelen. Die doelen zijn vergaand, er moet nogal wat aangepast en gerealiseerd worden. Wethouder Briels geeft in zijn inleidend woordje een voorbeeld: "Als op alle woningen in Laarbeek zonnecellen zouden worden gelegd, hebben we nog maar 6% van het doel gehaald".

Activeren
Opvallende zaken die aan de orde komen zijn onder andere het gevoel bij veel mensen, dat de info ontbreekt. Daaraan moet door de gemeente veel meer aandacht worden geschonken. Mensen willen weten hoe de bestemmingsplannen van de toekomst eruitzien en welke faciliteiten ze van de gemeente kunnen verwachten. Daarnaast wordt er door diverse mensen aandacht gevraagd om de eigenheid van de Laarbeekse kernen te bewaken. Mensen, vinden het jammer, dat er zonneweides (weides vol met zonnepanelen) worden aangelegd als daar natuur of akkerbouwland door verloren gaat. De ondernemers kijken vooral naar het zakelijk haalbare, de portemonnee dus. Het moet aanlokkelijk zijn om het dak van een stal vol te leggen met zonnepanelen. Op het moment is dat niet zo. De prijs van de energie voor bedrijven is namelijk zo laag, dat de terugverdientijd veel te lang is. De investering is niet rendabel. Ook hier wordt gezegd, dat kennis van de systemen en de toekomstige plannen belangrijk is. Daarnaast wordt de gemeente gebrek aan lef verweten om nieuwe wegen in te slaan. De discussie bij het grondstoffengebruik spitst zich vooral toe op de zaken; het grondwaterpeil en de taak van de waterschappen hierin, het wonen zonder de grondstof aardgas en de bewustmaking van de jongeren om beter om te gaan met de natuur. Er gaan ook stemmen op om de ouderen, die al veel verschillende acties hebben meegemaakt en wat 'actiemoe' beginnen te worden, toch opnieuw te activeren.

Mussen
Het is allemaal erg snel gegaan. Vóór 1 juli 2018 moest elke woning verplicht worden voorzien van een gasaansluiting. Ná 1 juli mag het niet meer. "Het grote probleem bij de omschakeling is niet het aansluiten van de nieuwbouwwoningen. Daar zijn de regels duidelijk in. Nee, de bestaande woningen ombouwen, dàt wordt het probleem in de toekomst", legt wethouder Joan Briels uit. Vanuit de gemeente worden nieuwe ideeën van harte ondersteund, maar helaas niet met geld. Er was bij de gemeente een subsidieregeling om mensen geld te lenen voor duurzame aanpassingen aan woningen, maar dat geld is inmiddels uitgegeven. Volgens wethouder Briels zijn er mogelijkheden genoeg. Hij noemt biomassa, de al genoemde zonneweiden, maar ook windenergie en restwarmte van bedrijven. Hij benadrukt dat het betaalbaar blijft, maar er zal wel iets moeten gebeuren, dat al die kostbare warmte niet heel snel weer in de buitenlucht verdwijnt. Het project 'De groene zone' loopt nog wel bij de gemeente. Dit project behelst het leggen van een aantal zonnepanelen op de woning zonder dat daar direct voor moet worden betaald. De kosten worden door de bewoners betaald uit het geld dat maandelijks minder wordt uitgegeven aan energie. "De doelstelling is echt heel erg groot en er zijn nog een hoop terreinen, waar de gemeente regelgeving zal moeten wijzigen. Maar een ding is belangrijk", lacht wethouder Briels: "De tijd dat we voor de mussen gestookt hebben is voorbij".

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>