Logo mooilaarbeek.nl
   | Fotonummer: 1d9f22
Foto:
Gemeente

Inwoners Laarbeek denken mee over Laarbeeks erfgoed

Aarle-Rixtel – Enthousiasme genoeg tijdens de erfgoedavond die vorige week dinsdag door de gemeente Laarbeek georganiseerd werd. Laarbeekers uit alle kernen dachten mee om het beleid te actualiseren.

Twee workshops om te brainstormen over beleid
Het is veel drukker dan verwacht op kasteel Croy. Geïnteresseerden uit vier Laarbeekse kernen zijn bereid om met de gemeente mee te denken over het Laarbeekse erfgoed. Heemkundekringen zijn al eerder betrokken in het proces, maar op deze avond mag elke Laarbeeker zijn mening en ideeën geven. De gemeente actualiseert haar beleid. Beschermen, exploiteren en communiceren over rechten en plichten rondom erfgoed worden onder de loep genomen. De eerste workshop gaat over kansen en knelpunten. Sluit, wat is bedacht vanuit de gemeente, aan bij wat leeft in Laarbeek? In een tweede workshop wordt nagedacht over identiteit. Hierin zitten inwoners per kern bij elkaar.

Kansen en knelpunten
Kansen zien de inwoners van Laarbeek genoeg. Via wandel- en fietsroutes kan ons erfgoed meer onder de aandacht komen. Uitleg over erfgoed op routes is wenselijk. Recreanten van binnen en buiten Laarbeek leren over de gemeente. Jeugd heeft de toekomst, dus enthousiasmeer ze voor ons verleden. Monumentale panden blijven in betere conditie als ze een bestemming hebben. Monumenteigenaren moeten beter geïnformeerd en geholpen worden om hun eigendom duurzaam voor het nageslacht te behouden. Slechte vindbaarheid van beleidstukken en beperkte informatievoorziening wordt als knelpunt gezien. Er is weinig aandacht voor het buitengebied en buurtschappen binnen Laarbeek worden niet herkend. Voor monumenten en beeldbepalende panden die karakteristiek voor kernen zijn geldt hetzelfde. Bescherming is nodig voordat dit levende verleden verdwijnt, maar kost geld. De overheid biedt daarin onvoldoende steun.

Identiteit per kern
In de tweede workshop werd, door inwoners per dorp, de identiteit van de eigen kern gezocht om hieruit uiteindelijk 'het verhaal van Laarbeek' te kunnen vormen. Uit een grote stapel kaartjes met daarop diverse 'eigenschappen' kwamen in veel groepen natuur, landschap, samenwerken, water en ambachten naar voren. Gezelligheid was ook een keuze die vaak door de kernen gemaakt werd. Gelijkenissen en verbinding tussen de kernen is er zeker. Daarnaast vonden Aarle-Rixtelse groepen hun ontstaansgeschiedenis belangrijk en Mariahout koos pioniersgeest als duidelijke onderdeel van hun identiteit.

Integraal erfgoedplan
De inventarisatie rondom het actualiseren van het beleidsplan Laarbeeks erfgoed is nog niet afgerond. De gemeente geeft aan dat tijdens het traject bekeken gaat worden welke ideeën, kansen en knelpunten opgepakt kunnen worden. Uiteindelijk zal de gemeenteraad over dit plan beslissen. Wel is de intentie om de enthousiaste deelnemers aan de erfgoedavond op de hoogte te houden. Hopelijk kan Laarbeek naast de Groenste gemeente ook een gemeente zijn die haar erfgoed in ere houdt.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>