Logo mooilaarbeek.nl
   | Fotonummer: f19363
Gemeente

PIT-actie voorkomt illegale bewoning en constateert milieu-overtredingen

Laarbeek - Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft gisteren vijf locaties in de gemeente Laarbeek bezocht. Op een adres kon worden voorkomen dat het pand gebruikt zou gaan worden voor de huisvesting van tien arbeidsmigranten. Bij drie autobedrijven werden milieu-overtredingen geconstateerd. Op een andere locatie werden zaken aangetroffen die leiden tot een nader onderzoek.

Arbeidsmigranten
Het PIT-team bezocht een locatie omdat onduidelijk was welke activiteiten er in dat pand plaatsvonden. Juist op dat moment bezocht een potentiele huurder de locatie. Deze gaf aan het pand te willen huren voor de huisvesting van 10 arbeidsmigranten. De eigenaar van het pand en de gemeente hebben aangegeven dat dat ongewenst is op die locatie, waarna de huurder afzag van zijn voornemen. De eigenaar leek de dupe te worden van allerlei onderhuur-constructies en ook dat is voorkomen.

Milieu-overtredingen
Tijdens deze PIT-actie zijn bewust enkele garage- en autoherstelbedrijven bezocht. Op de drie locaties zijn diverse milieu-overtredingen geconstateerd; verkeerde opslag van accu's en vloeistoffen, verkeerde verwerking en niet opruimen van afval. Ook zijn er spullen aangetroffen waarvan de herkomst  onduidelijk is en nader onderzoek vergen.

Samen misstanden aanpakken met handhaving en zorg
Bij de actie van woensdag waren, naast de gemeenten Laarbeek, ook de politie, de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Enexis, Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost, Senzer en de vreemdelingenpolitie (AVIM) betrokken.

PIT
Het PIT voert acties uit bij panden en locaties waarvan het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtreding van wet- en regelgeving. Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om te komen tot duurzame oplossingen.

Handhaving
Het naleven van wet- en regelgeving is een serieuze zaak. Als het vermoeden bestaat dat een eigenaar zich niet aan de regels houdt, neemt de gemeente de verantwoordelijkheid om daarop te controleren. Dit in het belang van de omgeving, maar ook in het belang van diegenen die er verblijven. Het handhavingsbeleid dat daarvoor is vastgesteld wordt onder andere uitgevoerd is samenwerking met meerdere partijen. "De aanpak van criminaliteit en ondermijning is een continu proces. We blijven deze strijd voeren en grijpen in als er iets niet in de haak is. Ook de maatschappij heeft een signalerende rol. Mensen kunnen zich bewust zijn van wat er zich in hun omgeving afspeelt en melden bij de politie als ze het gevoel hebben dat er iets niet klopt", aldus burgemeester Van der Meijden van de gemeente Laarbeek. "Alerte burgers helpen om de samenleving leefbaar te houden."

Informatie en tips
Inwoners kunnen eventuele overlastsituaties en verdachte situaties aan het PIT doorgeven. Dit kan anoniem per telefoon 0492-587309 of per e-mail info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>