Logo mooilaarbeek.nl
Het lokale verkiezingsdebat in 2018   | Fotonummer: 1fdf97
Het lokale verkiezingsdebat in 2018 (Foto: Joost Duppen)
Politiek

Nieuw in Laarbeek: Laarbeeks Peil, open politiek café

Beek en Donk – In de Couwenbergh in Aarle-Rixtel vindt op woensdagavond 10 april vanaf 19.30 uur het eerste open politiek café van Laarbeek plaats. Onder de naam 'Laarbeeks Peil' hebben DeMooiLaarbeekKrant, Omroep Kontakt en Ondernemersclub VIER de handen ineengeslagen, met de intentie dit drie keer per jaar te organiseren.

Sportverenigingen
Alle vijf de lokale politieke partijen zijn enthousiast over dit nieuwe initiatief en hebben te kennen gegeven hieraan deel te willen nemen. 'De waarde van sportverenigingen in Laarbeek', dat is het hoofdthema van de eerste avond. Frits Swinkels heeft zich bij de organisatie gevoegd en is avondvoorzitter. Frits is politiek neutraal en een betrokken burger van Laarbeek. Gedurende het debat, dat maximaal 1,5 uur duurt, passeren vier stellingen de revue. Dat zijn: 'In 2030 hebben we nog maar 1 tennisvereniging in Laarbeek: Tennisvereniging Laarbeek', 'De 4 voetbalverenigingen van Laarbeek moeten 1 kunstgrasveld delen', 'Gezondheid en sociale cohesie: sporten mag de gemeenschap geld kosten' en 'Moet er subsidiegeld naar oudere sporters?'. Deze stellingen zijn door de organisatie bewust scherp opgesteld om de discussie aan te wakkeren. Vooraf is informatie opgehaald bij de Laarbeekse sportverenigingen. Zij zijn op deze avond, net als alle andere inwoners van Laarbeek, meer dan welkom, om het gesprek aan te gaan met de verschillende politieke partijen.  

Laarbeeks Peil
Maar waarom Laarbeeks Peil? "Vorig jaar hebben wij met dezelfde organisaties in samenwerking met de gemeente Laarbeek het grote lokale verkiezingsdebat georganiseerd", vertelt Karel van Deurzen van DeMooiLaarbeekKrant. "Dit was een groot succes. Ruim 350 geïnteresseerden kwamen op dit interessante debat af. Er is dus interesse in de lokale politiek, maar wat bleek: de verschillen in partijprogramma's zijn nauwelijks zichtbaar. Het vijfpartijenakkoord versterkt dit nog verder. Reden te meer om periodiek een open politiek café te organiseren en een maatschappelijke discussie te activeren." Paul Sneijers, voorzitter Ondernemersclub VIER, vult aan: "Daarnaast is het een perfect middel om de afstand tussen de Laarbeekse inwoners en ondernemers en de lokale politiek te verkleinen. Dit moet niet alleen tijdens de aanloop naar de verkiezingen beslecht worden; het moet een continu proces zijn."

Hoe, wat en wanneer?
Drie keer per jaar gaat Laarbeeks Peil plaatsvinden. Wisselend in de dorpen van Laarbeek en iedere keer met een ander interessant hoofdthema en concrete stellingen. De partijen horen vooraf welke stellingen er komen, zodat zij zich kan voorbereiden. Via TipLaarbeek, het burgerpanel met ruim 1.000 respondenten in onze gemeente, wordt de burgers gevraagd naar hun mening over deze stellingen. Adri Vogels, voorzitter Omroep Kontakt: "Dit leidt samen hopelijk tot een mooie discussie, omdat wij daardoor als organisatie weten wat de inwoners willen. Deze rapportage delen we van tevoren niet met de partijen. De partijen komen ieder vanuit hun voorbereiding met een standpunt over dezelfde stellingen."

Wees welkom!
Je bent van harte uitgenodigd tijdens het eerste politieke café op woensdagavond 10 april in conferentiecentrum De Couwenbergh in Aarle-Rixtel. De inloop is vanaf 19.30 uur. Om 20.00 uur start het programma, waarna de avond vanaf 21.30 uur informeel afgesloten wordt met een drankje. De entree is gratis, als ook de koffie en thee. Andere consumpties zijn voor eigen rekening.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>