Logo mooilaarbeek.nl
Algemeen

Chemiebuizen ook door Lieshout?

  | Fotonummer: 291a1e

Lieshout - Als het aan het Rotterdamse havenbedrijf en de chemische industrie in Zuid-Limburg ligt wordt er door Lieshout een buisleidingenstrook voor het transport van uiterst gevaarlijke chemische stoffen gelegd. De uitvoering daarvan ligt bij de Rijksoverheid vanwege het mogelijk Nationale belang.

Aanvankelijk is voor de leidingen een traject aan de noordkant van Laarbeek vastgesteld. Op basis van een zienswijze van een aantal bedrijven (o.a. DSM) die liever een korter -dus goedkoper- traject zagen is een eerder afgevallen tracé (door Lieshout en Helmond) opnieuw in beeld gekomen. Dit keer als indicatief tracé, dat wil zeggen dat het nog niet is vastgesteld. Door het Rijk is een zienswijzeprocedure aangekondigd die in de komende maanden wordt verwacht. Deze procedure is voor betrokkenen nog de enige mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het beleid. Achteraf bezwaar maken tegen dit plan is niet mogelijk. Het indicatieve tracé loopt globaal vanaf het Meerven in Mariahout vlak langs Den Houw en (nieuwbouwplan) Nieuwenhof, verder onder het Wilhelminakanaal langs de Deense Hoek, dan door het bosgebied tussen 't Hof en de Bosrand richting de Helmondse wijken Stiphout en Brandevoort (zie ook www.ruimtelijkeplannen.nl en kies Structuurvisie buisleidingen 2012-2035).

Door de leidingen zullen onder hoge druk gevaarlijke chemische stoffen als Ethyleenoxide, Propeen, CO2 en K1 worden getransporteerd. Inmiddels is hierover met name in Stiphout en Brandevoort veel commotie ontstaan en zijn de betrokken gemeenten samen met de provincie in actie gekomen. Ook in de media wordt aandacht besteed aan dit onderwerp, het Eindhovens Dagblad en Omroep Brabant hebben al diverse malen over de gevolgen voor de bewoners bericht. Zondag 7 april zal de uitzending van het TV-programma De Monitor (NPO2) gewijd zijn aan het buisleidingentracé. Daarin zullen zowel experts als bewoners aan het woord komen.

Op de website www.buizenbrandevoort.nl staat een oproep van de makers van De Monitor aan direct betrokkenen om te reageren. Op deze website vindt u heel veel informatie over de plannen en kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief zodat u de ontwikkelingen kunt volgen en op tijd in actie kunt komen. Ook op de website van de Gemeente Helmond is onder het kopje 'Stad' en vervolgens 'buisleidingen' informatie voorhanden.

Ingezonden door:
Ria van Berlo
Marie-José Kobussen

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>