Logo mooilaarbeek.nl
   | Fotonummer: 28a936
Algemeen

Openbare jaarvergadering dorpsraad ZOD-Mariahout

Mariahout - De openbare jaarvergadering van ZOD-Mariahout vindt plaats op dinsdag 16 april om 20.00 uur in het Buurthuis. Het bestuur van Zorg om het Dorp heeft deze uitgeschreven voor alle belangstellenden. Kom daarom meedenken over zaken die nu spelen, lever goede oplossingen aan en natuurlijk mooie ideeën die bij kunnen dragen aan het leefbaar maken en houden van Mariahout.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn: Besteding gelden uit Leefbaarheidsfonds, presentatie van enkele geplande activiteiten als opening van de poort tijdens Koningsdag e.a. activiteiten op 27 april, afscheid van de zusters uit Mariahout op zondag 16 juni en opening Oranjeplein / 75 jaar bevrijding op zondag 8 september met een Picknick op het Plein.

Verder informeren ze u over de voortgang van de herinrichting Bernadettestraat, herinrichting De Nieuwe Erven en zullen ze, waar mogelijk is, vragen beantwoorden over het Oranjeplein.

Aansluitend komt er een presentatie vanuit de buurtvereniging De Hoge Suute over het nieuw aan te leggen speelpark Hoge Suute. Tot slot zal de stand van zaken toegelicht worden over de conceptaanvragen (gestuurd naar gemeente) Fietspad Sonseweg en Fietspad D'n Erpse Pad en zullen indien nodig andere items toegelicht worden.
Tot slot is er tijd voor de rondvraag.

Een jaaroverzicht kunt u lezen in de ZOD-Nieuwsbrief van maart 2019 via www.zorgomhetdorp.nl / nieuws / nieuwsbrieven; de conceptnotulen 2018 zijn te downloaden via Bestuursinfo / jaarvergaderingen.

Besloten ledenvergadering ZOD
Deze vergadering op 16 april om 19.00 uur is alleen bestemd voor ZOD-leden. U kunt, indien gewenst lid worden voorafgaand aan deze vergadering. Er kan gestemd worden op potentiële of zittende bestuurskandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld. Verder zullen er specifieke zaken besproken worden die de vereniging aan gaan. Om 18.50 uur staat de koffie klaar in het Buurthuis.

Foto en filmcompilatie over Mariahout in 2018
Jan Jansen heeft voor Zorg om het Dorp weer een prachtig overzicht gemaakt van de activiteiten die in 2018 hebben plaats gevonden en voor een groot deel door vrijwilligers georganiseerd zijn. Dit is wederom een intensieve klus geweest omdat in 2018 ook Mariahout 85 gevierd is. De film duurt daarom langer dan normaal. De film start na afloop van de openbare vergadering. Er is wel tijd om even een consumptie te halen en deze bij de film rustig op te drinken. ZOD wil Jan Jansen bedanken voor de vele uurtjes die hij hier in heeft willen steken. Het wordt elk jaar zeer gewaardeerd.

Netwerken in de foyer
Na afloop van vergadering of film kan er gezellig nagepraat worden in de foyer. Het bestuur maakt graag kennis met nieuwe leden en dorpsgenoten. Ook ouders van jonge gezinnen zijn van harte uitgenodigd.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>