Logo mooilaarbeek.nl
   | Fotonummer: 04dd54
Foto: Ingezonden
Politiek

Voorbespreking Partij Nieuw Laarbeek

Laarbeek – PNL houdt een voorbespreking op maandag 15 april. De volledige agenda en de vergaderdata, met alle stukken, van de commissies Sociaal Domein. Ruimtelijk Domein en Algemene Zaken kunt u vinden op de website van de gemeente.

De vergadering van commissie Sociaal Domein komt te vervallen.

Agenda
Namens de bewoners van de Kapelstraat in Beek en Donk komt Cor van de Griendt vertellen over de situatie in de Kapelstraat.

Enkele belangrijke onderwerpen vanuit de commissies zijn: Voor het begin van de commissievergadering wordt door ambtenaren van de Provincie informatie verstrekt over de bereikbaarheid (N279 Veghel-Asten, brug Beek ed.) van Laarbeek. Dit naar aanleiding van vragen van de gemeenteraad.

Op de agenda van de commissie Ruimtelijk Domein worden besproken

- De motie die betrekking heeft op regentonnen door middel van een publieksactie, waarbij inwoners van Laarbeek met korting een regenton aan kunnen schaffen. Deze publieksactie zal plaatsvinden tijdens 'juni watermaand 2019'.

- Aan het deel van de motie dat betrekking heeft op bezinkbakken of bodeminfiltratiesystemen voor wateropvang wordt uitvoering gegeven door middel van de in het GRP opgenomen 'stimuleringsregeling afkoppelen'.

- Visie Buitengebied Laarbeek.

- Beschikbaar stellen van een krediet van € 17.000,- (ex. BTW) voor het uitvoeren van een proef van een half jaar voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Bosscheweg.

In de commissie Algemene Zaken staat een presentatie gepland over de uitkomsten van de enquête van het Ondernemersfonds Laarbeek.

Ook de voortgang van de aanpassing van het Ontmoetingscentrum vanwege de verhuizing van harmonie Oefening en Uitspanning staat op het programma. In september 2019 is het 75 jaar geleden, dat Laarbeek werd bevrijd. Voorstel is om eenmalig een budget van €15.000 beschikbaar te stellen voor activiteiten rondom 75 jaar bevrijding Laarbeek.

Bent u geïnteresseerd en wilt u mee praten, ook over andere onderwerpen, dan bent u van harte uitgenodigd. De voorbespreking begint om uur in het Ontmoetingscentrum Beek en Donk. De koffie en thee staan klaar.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>