Logo mooilaarbeek.nl
   | Fotonummer: 351dcf
Foto: Foto:

Teldag gezamenlijke collectes Laarbeek

Laarbeek – De gezamenlijke collecte in Laarbeek is weer achter de rug. In de eerste week van april zag men in elke kern in Laarbeek mannen en vrouwen rondlopen met collecte-emmer of collectebus. Op vrijdag 5 of zaterdag 6 april konden de collectanten het opgehaalde geld inleveren op het vooraf afgesproken adres.

Daar begon de klus van het tellen en registreren van de opbrengst. Het geld werd in groepjes van twee geteld, op de telformulieren ingevuld en daarna werd alles, inclusief de bedragen op de eenmalige machtiging, ingevoerd op computers. Alles bij elkaar enkele uren werk. Daarvoor stonden weer andere vrijwilligers klaar, waaronder de coördinatoren en bestuursleden van de deelnemende fondsen.

Dit alles is in alle kernen in een goede en gemoedelijke sfeer verlopen.

De vier organisaties van de gezamenlijke collecte bedanken de inwoners van Laarbeek hartelijk voor hun gulle giften. En natuurlijk ook de vrijwilligers en collectanten voor hun inzet; zij maakten het mogelijk dat de collecteweek weer goed is verlopen. Daarnaast ook hartelijk dank voor alle sponsoren, die tellocaties beschikbaar stelden, voor een lunch zorgden of anderzins bijdroegen aan teldag en collecteweek. Dankzij al die mensen is ook deze keer de gezamenlijke collecte een succes geworden.

De opbrengst, per kern, wordt op een later tijdstip in DeMooiLaarbeekKrant bekendgemaakt. Voor uw steun zijn alle fondsen u zeer erkentelijk.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>