Logo mooilaarbeek.nl
De huidige locatie van de harmonie: Muziekcentrum Het Anker   | Fotonummer: 8f9473
De huidige locatie van de harmonie: Muziekcentrum Het Anker (Foto: Mark Barten)

Verhuizing harmonie O&U op losse schroeven

Beek en Donk – De begroting van de verhuizing van harmonie Oefening & Uitspanning van Muziekcentrum 't Anker naar het Ontmoetingscentrum valt veel duurder uit dan eerder geprognotiseerd. De geschatte kosten zijn gestegen van €395.000 naar €600.000 tot €900.000. De politieke partijen zijn bang dat dit bedrag nog hoger uit gaat vallen. Hierdoor komt de verhuizing van de harmonie op losse schroeven te staan.

In maart 2018 is door enkele partijen een intentieovereenkomst ondertekend, waarbij is vastgesteld dat het Ontmoetingscentrum aangepast en uitgebreid wordt voor de komst van de harmonie. Hiervoor is met alle betrokken partijen (O&U, ViERBINDEN, Budoclub Beek en Donk, Boksclub Laarbeek en gemeente Laarbeek) een werkgroep opgericht die zich bezighoudt met de aanpassing van het Ontmoetingscentrum. Op basis van de wensen van de gebruikers is een voorlopig ontwerp opgesteld. Nu blijkt dat dit plan financieel flink afwijkt van de eerder vastgestelde intentieovereenkomst.

Hogere kosten
Wethouder Greet Buter stelt dat dit ontwerp minimaal noodzakelijk is om de verhuizing mogelijk te maken. "We komen hierin maximaal tegemoet aan de wensen van de gebruikers en beheerder en er zijn ten opzichte van het eerdere plan minder aanpassingen in het bestaande gebouw noodzakelijk, met als gevolg lagere investeringskosten en minder overlast voor de gebruikers. De kosten vallen volgens haar hoger uit door een ruimtelijke aanpassing qua indeling van het pand, stijgende bouwkosten en strengere milieueisen. "Een uitgeklede versie van dit voorlopig ontwerp leidt absoluut tot problemen voor gebruikers en beheerder. Wij zien geen alternatief." Dat is de reden waarom het college de kwestie voorlegde aan de politieke partijen dinsdagavond. De partijen spreken ieder hun zorgen uit over de nieuwe begroting, waarbij aangenomen wordt dat de kans groot is dat het bedrag uiteindelijk boven een miljoen uit gaat komen. Ze zijn allen bereid om mee te denken met het probleem van de harmonie, maar stellen vraagtekens erbij of dit realistisch is. "We hebben geld beschikbaar binnen het budget accommodatievraagstukken. Maar we realiseren ons dat we hier een heel grote hap uit nemen als we dit plan doorzetten", stelt Buter. De politieke partijen vragen zich dan ook volgens de wethoudster oprecht af hoe er dan in de toekomst omgegaan moet worden met andere verenigingen, die met een dergelijke soort vraag gaan komen, omdat het budget dan op is. Buter deelt deze zorgen.

Alternatieven
De partijen dragen voorstellen aan voor alternatieven, waaronder het opknappen van Muziekcentrum 't Anker, zodat de harmonie daar kan blijven, het verhuizen van de boksclub of het zoeken naar een andere locatie voor de harmonie. Buter geeft aan dat er al veel onderzocht is en dat zij weinig alternatieven ziet. "Natuurlijk willen we dit verder onderzoeken, maar ik acht de kans klein dat hier een beter voorstel uit gaat komen."

Financiën
De partijen concluderen dat een degelijke onderbouwing van de genoemde bedragen ontbreekt tot nu; de bandbreedte is erg ruim. Er is geld, maar de discussie moet nog gevoerd worden of de politiek hier daadwerkelijk het geld voor over heeft. Zij willen graag meer informatie om daar een reactie op te kunnen geven. Het college krijgt van de partijen een akkoord om het plan verder uit te werken, om vervolgens terug te komen met een concrete begroting. "We gaan kritisch kijken naar de duurzaamheid van het gebouw en of echt alles nodig is wat nu in het plan – waarin al van het meest minimale is uitgegaan - is opgenomen", stelt Buter. Het definitief ontwerp en bijbehorende begroting gaat voorgelegd worden aan de raad, vermoedelijk tijdens de raadsvergadering op 3 oktober 2019.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>