Logo mooilaarbeek.nl
Maarten Rooijakkers, voorzitter van Ondernemersfonds Laarbeek   | Fotonummer: 8936a7
Maarten Rooijakkers, voorzitter van Ondernemersfonds Laarbeek (Foto: Mark Barten)

Ondernemersfonds blijft komende jaren

Beek en Donk – De meerderheid van de politieke partijen steunt Ondernemersfonds Laarbeek met de uitwerking en uitslag van het draagvlakonderzoek en de verbeterpunten die door het fonds al opgepakt worden. Op Partij Nieuw Laarbeek (PNL) na stemden alle partijen ermee in dat deze tussentijdse evaluatie voldoende en positief is. Daarmee blijft Ondernemersfonds Laarbeek de komende jaren in stand. Medio 2021 vindt de eindevaluatie plaats.

Naar aanleiding van de eerste tussenevaluatie pleitte de lokale politiek ervoor dat er een draagvlakonderzoek zou komen onder de 1080 OZB-belaste ondernemers in Laarbeek. Ondernemersfonds Laarbeek stelde een enquête hiervoor op. 21% van de ondernemers vulde de enquête in. Maarten Rooijakkers, voorzitter Ondernemersfonds Laarbeek, presenteerde dinsdagavond de resultaten aan de politiek. Een lichte meerderheid neigt naar het afschaffen van de verplichte OZB-bijdrage. De politieke partijen, op PNL na, pakken de uitslag positief op. "Als je het ergens niet mee eens bent, vul je zo'n enquête wel in. Wij interpreteren het zo dat die ondernemers het dan wel prima vinden. Anders had de publieke tribune nu ook wel volgezeten", stelt Jordy Brouwers van Algemeen Belang Laarbeek (ABL). Hans Strijbosch van PvdA sluit hierbij aan: "Wie zwijgt stemt toe." PNL ziet het duidelijk anders. "Deze enquête laat nog niet zien dat er draagvlak is onder ondernemend Laarbeek. Dat missen wij al vanaf het begin", stelt Bowen Straatman.

Mail Willie Maas
Rick van Bree van De Werkgroep stelt de kritische kanttekening dat er een mail verstuurd is van ondernemer Willie Maas die ondernemers oproept om de enquête negatief in te vullen, waarbij de suggestie wordt gewekt dat PNL achter deze mail zit. "Dit is op persoonlijke titel gebeurd. Wij doen hier afstand van", aldus Straatman. De uitslag van de enquête laat zien dat er na de mail van bovengenoemde ondernemer meer negatieve enquêtes zijn teruggekomen, waardoor je de betrouwbaarheid van het draagvlakonderzoek in twijfel kan trekken.

Toekomst
De politieke partijen zijn enthousiast over de aanpak van het ondernemersfonds in de enquête en de verbeterpunten waaraan gewerkt wordt. Zo moet het transparanter worden qua projecten en financiën en moet er beter gecommuniceerd worden naar de inwoners en ondernemers. Ondernemersfonds Laarbeek is blij met de uitkomst. "Wij zijn hard aan het werk om die verbeterpunten goed op te pakken en het is fijn dat wij de kans krijgen om onszelf te bewijzen", aldus Maarten.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>