Logo mooilaarbeek.nl
Joop van den Baar   | Fotonummer: b171b1
Joop van den Baar (Foto: )

Koffie uurtje Huiskamer van Lieshout

Lieshout - In de Huiskamer van Lieshout wordt vrijdag 24 mei om 10.00 uur het koffie uurtje gehouden, het bekende netwerkuurtje. Let op: Normaal vindt dit plaats elke laatste vrijdag van de maand. Maar nu is dat een week vervroegd, omdat de laatste vrijdag valt in het Hemelvaartsweekend.

In de eerste plaats wordt met het koffie uurtje een gezellig samenzijn beoogd. Uit deze ontmoetingen, vooral voor senioren, kan langzaamaan een netwerk ontstaan van bekenden die elkaar over en weer kunnen ondersteunen, wanneer daar behoefte aan ontstaat. Met enige regelmaat worden ook gastsprekers uitgenodigd die iets komen vertellen over een onderwerp dat Lieshoutse senioren aanspreekt. Dat is een bijkomend doel. Zo hebben we sprekers gehad die over een breed scala van zorgonderwerpen hebben gesproken. Vorige maand ging het over het 300 jarig jubileum van Bavaria. Morgen komt een groot deel van de Lieshoutse geschiedenis aan bod.

De zorg is veranderd
Verzorgingshuizen of bejaardenhuizen zijn verdwenen. Dat is snel gegaan. Misschien wel te snel. Overheden en instanties verwachten steeds meer dat mensen langer zelfstandig en in hun eigen omgeving blijven wonen. Zelfredzaamheid en zogenaamde samenredzaamheid worden dan belangrijker. Hoe ga je daarmee om? Je moet dat voor jezelf goed regelen. De ondersteuning en hulp nemen andere vormen aan. Daarom is het goed dat er mensen om je heen zijn, het netwerk, met wie je samen kunt optrekken, aan wie je hulp kunt vragen als dat nodig is, maar ook aan wie je hulp kunt aanbieden. Je moet er tijdig voor zorgen dat je niet alleen staat. Inmiddels zijn er al heel wat mensen die de weg naar het koffie-uurtje hebben gevonden.

De historie van Lieshout
Zoals gezegd, vorige maand ging het over de Lieshoutse brouwerij. Een stukje geschiedenis in de vorm van korte anekdotische verhalen opgetekend en voorgedragen door Lieshoutenaren. Ook morgen komt een belangwekkend stuk geschiedenis aan bod. Een stuk Lieshoutse historie die onder meer is gebaseerd op door de Heemkundekring verzamelde feitelijke kennis. De geschiedenis gaat ver terug, tot voor Christus en de periode daarna tot aan het jaar 800. Voorts komen aan bod enkele plaatjes en foto's van rond de jaren vijftig uit de vorige Eeuw.

Lieshoutenaar Joop van den Baar brengt het historisch verhaal in de vorm van een power point presentatie. Jullie zijn om 10.00 uur van harte welkom in Franciscushof. De koffie staat klaar.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>