Logo mooilaarbeek.nl
Gemeente

Zes Peelgemeenten passen Bibob-beleid nu ook toe bij milieuaanvragen

Laarbeek - De zes gemeenten in Peelland – Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren – werken samen bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Eén van de middelen die zij inzetten is de Wet Bibob. Hierbij wordt de integriteit van een aanvrager getoetst, om te voorkomen dat diegene een vergunning, subsidie of overheidsopdracht misbruikt voor criminele activiteiten, bijvoorbeeld het witwassen van crimineel geld.

Sinds 1 januari 2018 voeren de gemeenten dezelfde beleidsregels voor iedere branche waarop de Wet Bibob van toepassing is. Zo wordt voorkomen dat een aanvrager uitwijkt naar de gemeente met de soepelste regels ('waterbedeffect'). De gemeenten passen al dezelfde regels toe bij vergunningen in de horeca- en prostitutiebranche en omgevingsvergunningen met de activiteiten bouwen. Nu is dit uitgebreid met omgevingsvergunningen met de activiteit milieu of een beperkte milieutoets. In de meeste gevallen worden dergelijke vergunningen aangevraagd door (agrarische) ondernemers.

Een sluitend netwerk
Met deze uitbreiding willen de gemeenten in Peelland zorgen voor een steeds verder sluitend netwerk om te voorkomen dat de overheid onbedoeld meewerkt aan criminele activiteiten en onder- en bovenwereld met elkaar verweven raken.

Wet Bibob
Bibob staat voor: bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Dit is een middel voor de overheid om te voorkomen dat vergunningen, subsidies en overheidsopdrachten op een verkeerde manier gebruikt worden.

Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan de gemeente de aanvraag weigeren of de vergunning intrekken. Zo voorkomt de overheid dat zij onbedoeld meewerkt aan criminele activiteiten. Om dit risico af te kunnen wegen, voert de gemeente eerst een eigen onderzoek uit naar de financiering en achtergrond van de betrokkene. De gemeente kan, als vervolgens onduidelijkheden blijven bestaan, advies inwinnen bij het Landelijk Bureau Bibob.

In beleidsregels legt de gemeente voor de duidelijkheid vast in welke gevallen en hoe zij de Wet Bibob toepast. Dit neemt niet weg dat ook zonder beleidsregels de Wet Bibob kan worden toegepast.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>