Logo mooilaarbeek.nl
   | Fotonummer: 3e889f
Foto:

Promotie Jorieke Manders

Mariahout – Jorieke Manders uit Mariahout heeft op 7 juni 2019 met succes haar proefschrift 'Supply Chain Flexibility, a myth or reality?' verdedigd aan de Open Universiteit in Heerlen en daarmee haar doctoraat in ontvangst mogen nemen.

Flexibiliteit is voor organisaties een top prioriteit. Ook in de academische wereld wordt flexibiliteit als belangrijk thema onderkend. Wat betekent dat vereiste van suppy chain flexibiliteit voor organisaties, organisatieonderdelen, managers, medewerkers en de toeleveringsketen?

In de literatuur is er nog geen overeenstemming over de definitie en het concept supply chain flexibiliteit. Manders maakt in haar proefschrift daarom een onderscheid naar het gebruik van flexibiliteit(sdimensies) in de supply chain en supply chain flexibiliteit. Supply chain flexibiliteit is daarbij het vermogen van de supply chain om te reageren op onzekerheid in de omgeving en te voldoen aan de toenemende variëteit van klantverwachtingen, zonder buitensporige kosten, tijd, organisatorische verstoringen of verliezen.

Managers en medewerkers hanteren flexibiliteit vooral vanuit hun functionele, organisatorische, of interorganisatorisch perspectief, afhankelijk van hun functie, contacten en directe relaties. Ondanks gedeelde centrale visies en gezamenlijk opgestelde doelen ontbreekt het ketenperspectief in de dagelijkse praktijk. Er wordt binnen organisaties en ook in de supply chain bijvoorbeeld nog vaak gewerkt met tegengestelde Key Performance Indicatoren, die concurrentie bevorderen en samenwerking verminderen

Jorieke Manders: "Het potentieel van flexibiliteit van de supply chain om het functioneren en de concurrentiepositie te verbeteren wordt dan ook zeer zeker niet benut. Met een kanttekening: flexibiliteit is niet altijd noodzakelijk".

Door meer aandacht te schenken aan de belangen en het gedrag van organisaties en mensen kan het potentieel van de keten beter worden benut in het streven naar flexibiliteit.

Dit stelt promovendus Jorieke Manders uit Mariahout in haar proefschrift Supply Chain Flexibility, a myth or reality?

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>