Logo mooilaarbeek.nl
De zusters bij het 25-jarig huwelijk van meester Lukassen   | Fotonummer: 1ba838
De zusters bij het 25-jarig huwelijk van meester Lukassen (Foto: )

Zusters van Barmhartigheid verlaten na 72 jaar Mariahout

Mariahout – In de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk te Mariahout vindt zondag 16 juni om 10.00 een eucharistieviering plaats ter gelegenheid van het afscheid van de zusters. Na afloop is er gelegenheid om persoonlijk van zuster Wilfrida en zuster Marianne afscheid te nemen.

72 jaar middenin de gemeenschap
Zoals het kloostergebouw middenin het dorp staat, zo stonden de zusters middenin de samenleving. "Onze deuren stonden altijd open", vertelt zuster Wilfrida. "We maakten deel uit van de Mariahoutse gemeenschap." En zo was het ook. De zusters die op 8 september 1947 naar Mariahout kwamen, hebben een grote rol gehad in de ontwikkeling van dit kleine dorp. Vooral in het onderwijs, maar ook in het sociale en culturele leven droegen ze hun steentje bij. Minstens 17 zusters woonden voor kortere of langere tijd in klooster Mariënhof. Veel Mariahoutse schooljeugd groeide op terwijl zuster Egberta of zuster Wifrida de Bernadetteschool leidde. Tot 1985 was zuster Egberta hoofd van de lagere school, terwijl zuster Wilfrida de kleuterschool leidde. Na de invoering van de wet op het basisonderwijs in 1985 droeg zuster Egberta haar taken over aan zuster Wilfrida, die deze vol verve volbracht tot ze in 1992 gekozen werd tot provinciaal van de Nederlandse Provincie van de congregatie, maar wel bleef wonen in Mariahout. "De voorzienigheid heeft me op de grond gegooid", vertelt zuster Wilfrida over haar ongeluk eerder dit jaar dat haar en zuster Marianne definitief naar Eindhoven deed vertrekken. Dit maakt een einde aan 72 jaar zusters in het dorp. Zuster Wilfrida was met 62 jaar degene die het langste in Mariahout verbleef.

Opbouw van een pioniersdorp
Het was een wens van pastoor van Eijndhoven om zusters in Mariahout te vestigen. Toen in september 1947 die wens in vervulling ging, werden de zusters met veel eer binnengehaald. In eerste instantie woonden vier zusters in bij de pastoor. Begin schooljaar 1949 was de bouw van klooster en Bernadetteschool gereed, naast de reeds bestaande Bernardusschool. Gescheiden onderwijs in Mariahout was een feit. De zusters zouden een grote stempel op het Mariahoutse onderwijs drukken, met een naaischool, huishoudschool en kleuteronderwijs, naast de reguliere lagere school. Het klooster stond open voor tijdelijke opvang van personen die dit nodig hadden. Zo verbleef Bisschop Bekkers er tijdens zijn ziekbed en werden gezinnen en alleenstaande bejaarden opgevangen. De zorg voor de tweeling Peters en geboorte van Guus Meeuwis was voor de zusters heel bijzonder.

Zondag 16 juni nemen de zusters afscheid van Mariahout, het dorp waar ze bijna driekwart eeuw nauw bij betrokken waren en waar ze hun erfenis achterlaten.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>